Sorry, this page is not yet translated to English, we are showing it in Lithuanian.

This page is translated to: Lithuanian,

Muzika

Kadangi Capoeiros kovos menas kildinamas iš afrikietiškų ritualinių šokių, taip pat, kaip ir šokiai, Capoeira negali egzistuoti be muzikos. Be abejo galima treniruotis ar naudoti Capoeiros judesius kovoje ir neskambant atitinkamai muzikai, tačiau iš esmės muzika yra principinis Capoeiros elementas. Muzika yra žaidimo ritmo pagrindas. Rodoje be muzikos nežaidžiama.

Tikras Capoeiros meistras nėra vien kovotojas ar žaidėjas – jis taip pat yra ir muzikantas, dainininkas, kompozitorius, poetas. Muzika ne tik įkvėpia žaidėjams dvasinių jėgų, nuteikia kovai ar draugiškesniam žaidimui, ne tik užduoda žaidimui tempą ir padeda žaidėjams palaikyti nuoseklų judėjimo ritmą… Pagal skambančią muziką capoeiristai supranta, kaip konkrečioje rodoje turi žaisti – jie ne tik mokosi pajusti ir tinkama linkme nukreipti muzikos suteikiamą energiją, bet ir kuo geriau suprasti muzikos nurodomus žaidimo rodoje stilistinius ypatumus, taisykles, kartais, net gan griežtus apribojimus, kurių privalu laikytis konkretaus žaidimo metu.

Rodoje tradiciniais instrumentais grojančių muzikantų grupė vadinama bateria.

Žodis “bateria” – iš portugalų kalbos gali būti verčiamas ir kaip baterija, tačiau labiau tikėtina, kad šis daiktavardis, tiksliau tokia jo vartojimo forma yra kilusi iš veiksmažodžio “bater” (mušti, daužyti, trankyti, būgnuoti) ir reiškia tiesiog būgnus, mušamuosius, perkusijos instrumentus, jų visumą, grupę ir pan.