Sorry, this page is not yet translated to English, we are showing it in Lithuanian.

This page is translated to: Lithuanian,

FICAG Istorija

“FICAG” („Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais“) yra palyginti jauna Capoeiros mokykla, tačiau, nepaisant to, ji jau spėjo pelnyti tiek capoeiristų iš įvairiausių kitų mokyklų, tiek ir visuomenės pagarbą bei pasitikėjimą.

“FICAG” – tai pelno nesiekianti organizacija, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – Brazilijos kultūros puoselėjimas ir skleidimas per Capoeirą. Šioje mokykloje Capoeira dėstoma, sutelkiant dėmesį, tiek į maksimalaus techninio lygio siekimą, tiek į Capoeiroje būtinų artistiškumo aspektų įvaldymą, tiek į tam tikrą dvasinį tobulėjimą, tiek į kultūrinių vertybių diegimą bei saugojimą. Capoeira “FICAG” mokykloje suprantama ne tik kaip menas, kovos būdas, tačiau taip pat ir kaip kultūrinio švietimo, istorinių vertybių puoselėjimo priemonė. Brazilijoje organizacijos nauda dar ir ta, kad ji pateikia Capoeirą, kaip tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo bei socialinės integracijos priemonių šaltinį. Dirbama su įvairiais socialiniais sluoksniais – “FICAG” aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, rengia programas, padedančias įvairiausiems žmonėms įsilieti į visuomenę. Dirbama su neįgaliaisiais, rengiamos užimtumo programos vaikams iš asocialių ar vargingai gyvenančių šeimų. Tokiu būdu Capoeira tampa ne tik kultūrine vertybe, bet ir pagalbine priemone socialiniams tikslams vykdyti. Vienas žymiausių “FICAG” vykdytų socialinių projektų – Mestre Museu organizuotas vaikų ir paauglių iš “sunkių” šeimų lavinimo programa “Menino de Pé no chão”. Kiti projektai – “Acalanto”, “O.N.G Mundaça”, “Meninos de Nazaré”, “Escola Aberta”, “Projeto Casa homem de Najari” ir kt..

Mestre Museu Istorija

Jamil Raimundo (gimęs 1965 lapkričio 11d. Belo Horizonte mieste, Minas Gerais valstijos sostinėje), dabar žinomas, kaip Mestre Museu, savo “Capoeiros kelią” pradėjo 1978 metais, kaip Toninho Bocco gatvės capoeiristas, kur treniruodavosi futbolo aikštelėje ir “Baleia” ligoninės pievelėje. 1979 metais ten jis susipažino su nauju bičiuliu kchuco (Reinaldo de Oliveira), šiandien žinomu, kaip Mestre Rei, ir, kaip pats sako, turėjo garbės būti jo pirmuoju mokiniu. Kartu jei pradėjo treniruotis Mestre Rei namų kieme. Mestre Museu mokėsi Capoeiros meno iš Mestre Reinaldo nuo 1979 iki 1992 metų. Tuomet Mestres Rei įkurta grupė „Morro de Santana“ iširo, nes jis pats apsisprendė integruotis į “Grupo do Rio de Janeiro”. Po šių įvykių ir prasidėjo “Artes Das Gerais” Capoeiros šeimos istorija. (išsamiau apie ją, skaitykite toliau, potemėje „FICAG“ RAIDA)

1995 metais už didelius nuopelnus Capoeirai, didžiulį indelį į jos populiarinimą bei už socialinių projektų (tokių kaip nemokama Capoeiros programa vaikams iš skurdžių šeimų) rengimą Jamil Raimundo buvo oficialiai pripažintas Mestre (aukščiausias capoeiristo lygmuo). Nuėjęs ilga kelią, kaip capoeiristas ir kaip “socialinis veikėjas”, šiuo metu mestre Museu yra tarptautinės brazilų capoeiros mokyklos “FICAG” prezidentas bei capoeiros pasaulyje labai gerbiamas asmuo.

Mestre Reinaldo (Mestre Rei)

Mestre ReiReinaldo de Oliveira, caporeiros pasaulyje yra plačiai pažįstamas, kaip Mestre Rei, grupės “Morro de Santana” (pirmosios capoeiros grupes Belo Horizonte mieste, įsteigtos 1981 metais) įkūrėjas. Capoeira užsiiminėti pradėjo Bairro Alto Vera Cruz, po kurio laiko susipažino su Mestre Jacare, kuris Mestre Rei ir padėjo įgyti gilias capoeiros žinias. Laikui bėgant Mestre Rei daugelį mokino savo meno. Šiandien egzistuoja daugybė capoeiros mokyklų, kurių meistrai, profesoriai ir kiti aukšto lygio atstovai yra mokęsi pas Mestre Rei. O pats Mestre Reinaldo po ilgų „Capoeiros kelionių“ 2008 pavasarį prisijungė prie savo mokinio Mestre Museu vadovaujamos FICAG mokyklos.

„FICAG“ RAIDA

“FICAG” istorija prasidėjo 1992 metais, kai Brazilijoje, valstijotos Minas Gerais sostinėje Belo Horizonte tuo metu dar buvęs Contra-Mestre Museu, Contra-Mestre Aranha, Professor Grande, Professor Marcelinho įkūrė Capoeiros mokyklą “Capoeira Artes das Gerais”. Iki tol šios mokyklos įkūrėjai priklausė Mestre Rei vadovaujamai mokyklai “Мorro de Santana”.

Mokykla labai greitai tapo gerbiama ir išpopuliarėjo Belo Horizonte dėl gausybės vykdomų socialinių projektų bei organizuojamų viešų Capoeiros renginių su žymiais, tiek Brazilijoje, tiek pasaulyje pripažintais ir gerbiamais meistrais.

1995 metais Contra-Mestre Museu buvo suteiktas Mestre laipsnis ir tokiu būdu tuo metu dar nedidelėje Capoeiros mokykloje atsirado pirmasis Mestre.

Nuo 1996 metų “Artes das Gerais” ėmė plėstis. Vokietijoje buvo atidarytas pirmasis Mestre Nem vadovaujamas mokyklos filialas Europoje, o 1998 metais Mestre Nem suorganizavo kelis Capoeiros “workshop’us” kaimyninėje Lenkijoje, kur vėliau taip pat įkūrė “Artes das Gerais” filialą, vadovaujamą instruktoriaus Coxinha.

2003 metais minėtasis Mestre Nem nusprendė atsiskirti nuo “Artes das Gerais” mokyklos ir pradėti savarankišką kelią bei vėliau įkūrė savo mokyklą “EACAG” (“Escola Aprendizagem Capoeira Artes das Gerais”). Tuo tarpu, Lenkijos “Artes das Gerais” filialas nusprendė neatsiskirti kartu su Mestre Nem ir pasilikti Mestre Museu vadovaujamoje mokykloje.

Po Mestre Nem atsiskyrimo, Mestre Museu savo vadovaujamą mokykla pervadino “FICAG” („Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais“). Tokiu pavadinimu ji pažystama ir dabar.

2004 metų gruodį, keletas baltarusių capoeiristų apsilankė “FICAG” seminare Varšuvoje, po kurio buvo priimtas sprendimas atidaryti pirmąjį mokyklos filialą Minske, vadovaujamą instruktorės Raposos.

2005 metų pavasarį būrelis Rusijos capoeiristų, vadovaujamų trenerio Ruslano priėmė sprendimą prisijungti prie tarptautinės “FICAG” mokyklos. Apsilankęs Mestre Museu rengtame seminare Lenkijoje, Ruslanas gavo capoeiros vardą Canario, o 2005 metų pavasarį jis nuvyko į batizado Brazilijoje ir gavo 4° Estagio laipsnį bei teisę įkurti “FICAG” filialą Maskvoje.

2007 metų birželį ir Lietuvoje buvo įkurta “FICAG” atstovybė.

Taigi šiuo metu tarptautinė brazilų capoeiros mokykla “FICAG”, kurios centrinė atstovybė yra Belo Horizonte mieste (valst. Minas Gerais, Brazilija) jau turi savo filialų ne tik kituose Brazilijos miestuose, bet ir JAV, Meksikoje, Ispanijoje, Angoloje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje bei Lietuvoje.