Sorry, this page is not yet translated to English, we are showing it in Lithuanian.

This page is translated to: Lithuanian,

Kiti su Capoeira susiję menai

Capoeiros mokyklose šalia pagrindinių užsiėmimų dažniausiai yra praktikuojamos ir kitos tradicinių Afro-braziliškų menų rūšys, kartais netgi vadinamos “Capoeiros menais”. Tokie užsiėmimai – tai ne tik capoeiristų gyvenimo būdo dalis. Tokiu būdu ne tik puoselėjamos šios turtingos kultūros tradicijos, tačiau taip pat lavinami įgūdžiai, reikalingi kiekvienam capoeiristui – lankstumas, judesių grakštumas, tikslumas bei laisvumas, pusiausvyra, vikrumas, aktoriniai sugebėjimai, ekspresija, ritmo pojūtis, savikontrolė, reakcija, muzikiniai gebėjimai ir t.t.

Taigi, šie menai, dažnai praktikuojami kartu su capoeira, yra:

Maculelê – karo šokis atkeliavęs iš Afrikos bei galutinai susiformavęs po susimaišymo su vietinių Brazilijos indėnų šokamo panašaus šokio; tais laikais šoktas su kardais (mečetėmis), mūsų dienomis praktikuojamas, vietoje kardų naudojant medines lazdeles, vadinamas grimas. Maculelê, lygiai taip pat, kaip ir capoeira, Brazilijos vergų buvo naudojamas, kaip kovinio pasirengimo priemonė, rengiantis sukilimams prieš vergvaldžius.

Samba de Roda (Rodos(Rato) Samba) – tai tam tikra prasme paprastesnė (pagrinde nekontaktinė) sambos šokio forma, kurią šokdami vergai stengdavosi praskaidrint savo vargingą kasdienybę. Roda de Samba (Sambos Roda) – tai šventė, dažniausiai vykstanti po įprastinės Capoeiros rodos arba po Maculelê rodos. Būtent Sambos rodoje vergovės laikais capoeiristai (tuo metu – tik vyrai) demonstruodavo savo patrauklumą, gebėjimą šokti, pranašumą prieš kitus, stengdamiesi kuo geriau pasirodyt ir sužavėti šokio partneres. Skirtingai nuo tuometinės Capoeiros rodos, Sambos rodoje vyrai ir moterys dalyvavo lygiomis teisėmis… Gal tik moterys būdavo kiek labiau garbinamos, nes pradžioje jos nepraktikuodavo Capoeiros (tiesa, visuomet dalyvaudavo rodose, palaikydavo žaidėjus plodamos ir dainuodamos), už tai buvo puikiai įvaldžiusios šokių subtilybes.

Mūsų laikais Samba de Roda yra Capoeiros pasirodymų, švenčių, Batizado ceremonijų ir kitų renginių atributas (taip pat praktikuojamas ir treniruočių metu).

Dança Afro (Afrikietiški šokiai) – tai daugiau ritualinės prigimties šokiai. Dar vienas menas Brazilijos vergų atsivežtas iš Afrikos ir bene mažiausiai įtakotas vietinės Brazilijos čiabuvių bei portugalų kultūros elementų.

Puxada de Rede (Tinklo traukimas) – šiais laikais tai simbolinis, teatrališkas pasirodymas, dažnai įtraukiamas į capoeiros pasirodymų programą. Tai muzikalus, choreografizuotas vaidinimas, kuriame demonstruojama tai, kas kažkada buvo Brazilijos žvejų realybė. Vaidinimo siužetas dažniausiai paremtas labai sena legenda apie namo negrįžusį žvejį, tačiau kartais jis supaprastinamas ar rodomos tik jo dalys.

Samba-Reggae - (informacija ruošiama)

Batucada – …informacija ruošiama…