Capoeiros terminologija

CAPOEIROS TERMINŲ IR ŽINOTINŲ PORTUGALŲ KALBOS ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS

(eilės tvarka – pagal portugalų abėcėlę)

Skiltis ypač naudinga tiems, kas jau bandote savarankiškai verstis dainų tekstus, suprast „capoeiros kalbą“. Kai jus dominančio žodžio nerasite jokiame žodyne, arba žodyne rasta reikšmė niekaip „neįsipaišys“ į kontekstą, mėginkite paieškoti čia. Jei kyla neaiškumų skaitant transkribciją, klauskit trenerių.

Žodžių tarimas, surašytas laužtiniuose skliaustuose sąlyginis, nes tarties specifika priklauso nuo regiono ir konteksto. Be to, portugalų kalboje yra garsų, sunkiai perteikiamų lietuviškomis raidėmis.

Artimiausiu metu įdiegsime kokią nors patogią navigacijos sistemą, kad Jums būtų lengviaus susirasti dominantį terminą.


PORTUGALŲ ABĖCĖLĖ:

(be specifinių ženklų)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


A

Acarajé [akaraže] – nacionalinis Afro-braziliškas patiekalas – pupų miltų tešlos paplotėlis, keptas Dendê aliejuje, įdarytas Caruru (krevetės, okra, svogūnai ir pipirai), Vatapá (jūros gerybių pasta; būtini ingridientai: krevetės, žuvų taukai, kokoso pienas, ryžiai), kartais pridedant papildomai sveikų krevečių ir pipirų.

Abadá – šiais laikais – baltos capoeiristo kelnės; istoriškai – baltiniai, balta marška, balti rūbai, naudojami afrikietiškų ir afro-braziliškų religijų ritualų metu. Taip pat, „Abadá“ yra labai garsios, 1988 metais Mestre Camisa įkurtos, vienos iš didžiausių pasaulyje capoeiros mokyklos pavadinimas.

Agogô – vienas baterijos instrumentų… Plačiau skaityti čia

Aidê – moteriškas vardas. Capoeiros istorijoje egzistuoja tokia asmenybė (nelabai aišku, kiek reali) – išskirtinai fiziškai stipri juodaodė vergė, ryškiai žaliomis akimis, užburiančiu balsu, vardu Aidê, kuria, pasak legendos, susižavėjo ir norėjo vesti vergvaldys. Tačiau, ji nesutiko tekėti ir pabėgo į quilombo, kur kartu su likimo draugais kovojo už laisvę.

Alto-astral [alt(u)-astral] – pažodžiui – aukštai astralinis; vartojimo reikšmė – pakylus, geros nuotaikos, stiprios, pozityvios energetikos ir t.t.

Aluno – mokinys; pagal capoeiros lygių gradaciją – pradinis capoeiristo lygmuo.

Angola – valstybė pietvakarių Afrikoje, turinti sieną su Namibija, Kongo Demokratine Respublika, Kongu, Zambija ir Atlanto vandenynu. Būtent iš Angolos uosto vergai, portugalų prigrobstyti iš įvairių Afrikos valstybių, buvo plukdomi į Braziliją. Nuo XVI a. iki 1975 metų Angola buvo Portugalijos kolonija. Valstybinė kalba – portugalų. Sostinė – Luanda (Aruanda). Taip pat Angola (Capoeira de Angola) – capoeiros rūšis (skaityti čia) ir atitinkamo berimbau ritmo pavadinimas (skaityti čia)

Angoleiro – netaisyklingai pavadintas Angolos valstybės gyventojas (taisykling forma šiuo atveju angolano); capoeiristas, praktikuojantis Capoeira de Angola.

Apanhar [apa(n)jar] – pakelti (nuo grindų), ironiška, bet taip pat gali reikšti numesti. Capoeiros kontekste dažniau vartojama dar kita reikšme – kristi, būti nugalėtam, nukautam, „gauti į kaulus“, būti skriaudžiamam.

Apelido – pravardė, Capoeiros vardas, dažnai, bet ne visada, gaunamas Batizado ceremonijos pasekoje. Istorinė tradicijos kilmė: tais laikais, kai Capoeira buvo uždrausta ir negalėjo būti praktikuojama laisvai ir teisėtai, siekdami nebūti atpažinti teisėsaugos atstovų, capoeiristai susikurdavo pravardes, slapyvardžius, iš kurių juos atpažintų saviškiai.

Aquinderreis [akyndereis]=Aquindereis=Aquinderei – iškraipymas iš „Aqui d’el Rei“ nuo posakio „acuda aqui d’el Rei“ (pažodžiui – pagalba čia iš karaliaus), senovėje naudoto, kaip pagalbos šauksmas, gailestingumo prašymas, bandymas išsireikalauti teisybės. Kai kurie vyresni Bahijos gyventojai vis dar naudoja posakį „gritar aquinderreis“ (pažodžiui – rėkti „aquinderreis“), turėdami omeny „šauktis pagalbos“. Capoeiros dainose, žodis gali būti vartojamas ir dekoratyviai, t.y. – be ypatingos prasmės.

Arame – viela, berimbau styga. Plačiau skaityti čia

Aruanda – senasis Angolos sostinės pavadinimas (dabar – Luanda). Paties žodžio Aruanda reikšmė daugumoj šaltiniu – sielų / dvasių žemė. Vergijos laikais šis miestas portugalų buvo naudojamas, kaip vergų eksporto centras. Capoeiros dainų tekstuose, žodis kartais gali būti vartojamas tiesiog dėl skambesio, dekoratyviai, neteikiant jam jokios prasmės.

Aruandaé = Aruandaê = Aruandé – beprasmės išvestinės formos iš junginio „Aruanda é“ (Aruanda yra) „Aruanda ê“ (Aruanda ei!). Dažniausiai, žodis vartojamas dainose, kaip dekoratyvi kalbos priemonė.

Atabaque [atabaki] – vienas mušamųjų baterijos instrumentų… Plačiau skaityti čia

– ratas (akrobatikos elementas pas mus liaudyje dažniausiai vadinamas saulute)

Aú aberto [aú aber(=h)tu] – atviras aú (tas, kur mes treniruotėse dideliu vadinam)

Aú amazonas [aú amazonas] – smogiamasis aú, kitose mokyklose dar žinomas, kaip Aú batido [aú bačidu], kas tiesiogiai ir reiškia smūginis, smogiantis aú arba Beija flor [beižia flor(=h)] (plačiau žr. Beija-flor). Taip pat kai kuriuose šaltiniuose galima rasti tokius šio elemento pavadinimus, kaip aú malandro ar aú quebrado.

Aú feixado [aú feišiado] – uždaras aú (daromas, viena koja nulenkiant žemyn, tokiu būdu „užsidarant“ ir apsisaugant korpusą nuo galimos atakos). Kaikuriose mokyklose taip gali būti vadinamas elementas, pas mus vadinamas aú pequeno/aú curto.

Aú pequeno [aú pekeno] = Aú curto [aú kūrtu] = Aú dobrado [aú dobradu] – mažas aú = trumpas aú = sulankstytas, suglaustas, apgaubtas aú.

Aula – pamoka

Axé (dar gali būt rašoma Aché arba Ashé) [ašé] – Vakarų afrikiečių etninės grupės Yoruba žodis, reiškiantis aukščiausia gyvybine energija. Taip pat Yoruba kalboje šis žodis naudojamas kaip sveikatos, sėkmės, laimės palinkėjimas. Candomblé religijoje – tai euforinio tipo energija pasiekiama ritualų metu. Capoeiros kontekste Axé reiškia stiprią pozityvią energetiką, pakilią nuotaiką, tam tikrą įkvėpimo būseną. Jei sakome, kad rodoje yra Axé, tai reiškia, kad rodoje stipri energetika, gera atmosfera… Kai tarp capoeiristų ar kitų afrobraziliškos kultūros manifestacijų atstovų vienas kitam linkima daug Axé, tai tas pats, kaip palinkėti sėkmės, gyvybinių jėgų, įkvėpimo. Kartais žodis vartojamas pasisveikinimui, atsisveikinimui, pasveikinimui. Taip pat „Axé Capoeira“ – vienos didžiausių, žinomiausių tarptautinių Capoeiros mokyklų pavadinimas.

B

Bahia [ba(h)ija] – viena iš 26-ių Brazilijos valstijų, esanti šalies šiaurės-rytuose. Sostinė – Salvador (São Salvador da Bahia de Todos os Santos). Bahia iš visų valstijų yra ketvirta pagal populiacijos gausuma. Tai „juodžiausia“ Brazilijos valstija – joje gyvena didžiausias procentas juodaodžių. Taip pat, ši valstija žymi savo uostamiesčiais, garsėja, kaip tarptautinės prekybos centras. Portugalų valdymo laikotarpiu čia buvo atplukdomi vergai iš Afrikos. Bahia iki šiol laikoma Afro-braziliškosios kultūros lopšiu. Gan paplitusi nuomonė, jog tai ir Capoeiros „lopšys“. Faktas, kad Capoeira Regional susiformavo būtent čia, nes Salvadoro miestas Mestre Bimba (Regional stiliaus kūrėjo) gimtinė.

Baixo-astral [baišiu-astral] – pažodžiui – žemai astralinis; vartojimo reikšmė – nelaimingas, blogos nuotaikos, negatyvios energetikos, silpnas, slogus, prislopintas ir t.t.

Balançar [balansa(r)] – balansuoti, siūbuoti, laikyti pusiausvyrą, svyruoti; Capoeiroje dar gali reikšti – žaisti vaikiškai, vangiai, nesiimt jokių aktyvesnių veiksmų ir pan..

Bamba – šnekamosios kalbos žodis, apibūdinantis „asą“, kokios nors srities profesionalą, pripažintą, autoritetingą ekspertą. Capoeiroje – drąsus, geras, gerbiamas, pagarsėjęs, patyręs, autoritetingas capoeirista.

Bananeira – bananų medis; vienas iš Capoeiros judesių – stovėsena ant rankų ištiestomis, pilnai kontroliuojamomis kojomis, prireikus smūgiuojant per priekį, kai kuriose mokyklose, terminas suprantamas, kaip tiesiog stovėsena ant rankų, ištiestomis, išskėstomis kojomis, dar kitose mokyklose – tai tik atakojantis veiksmas akai stovint ant rankų, kojomis būtinai atliekami smūgiai.

Banda – kaspinas, tvarstis, raištis; taip pat, grupė, gauja, „banda“ ir kt.. Capoeiroje – pakertantis spyris į kojas, kilęs iš Batuque į capoeirą integruotas Mestre Bimba. Esama įvairių bandų rūšių, pvz.: banda de frente (banda iš priekio), banda de costas (banda iš nugaros), banda cruzada (skersinė, sukryžiuota banda) ir kt..

Banto – Bantu – didelė, labiausiai paplitusi Afrikoje, Nigerio-Kongo kalbų šeimos lingvistinei grupė; taip pat, jai priklausantis asmuo. Bantu kalbų grupė apima 274 kalbas ir dialektus. Pats žodis bantu arba banto verčiant iš šios kalbų grupės kalbų, reikia žmonės, asmenys, liaudis, tauta. „ntu“ reiškia žmogus, asmuo, žmogiška būtybė, o priesaga „ba“ žymi daugiskaitą. Bntų kalbos turėjo įtakos šiandieninei braziliškajai portugalų kalbai.

Baqueta [baketa] – medinis plaktukas; lazdelė, kuria užgaunama styga, grojant berimbau. Kitaip vadinamas Vareta. Plačiau skaityti čia

Baraúna – didelis medis, augantis Brazilijoje. Capoeiros terminologijoje naudojamas metaforose, kalbant apie tai, kad netgi labai didelis ir galingas priešas gali būti nugalėtas. Pvz.: „jie Baraúna (omeny turimas stambus, galingas capoeirista) gali nukristi, tai bet kas gali“.

Barravento [bah(=r)aventu] – žodis kilęs iš jūreivystėje naudojamo termino „barlavento„, reiškiančio pusę, iš kurios pučia vėjas. Taip pat, terminas gali reikšti žmogų praradusį pusiausvyra, pavyzdžiui dėl staigaus apsvaigimo ar panašiai. Forma barravento capoeiroje reiškia tam tikrą ritmo specifikaciją, apie tai plačiau skaitykite čia

Barro Vermelho [bah(=r)u verme(l)ju] – raudonas molis; vietovardis (vieta esanti Itaparica saloje)

Bate-coxa [bači-košia] – Alagoas valstijoje paplitęs rodos žaidimas, panašus į Batukue (praktikuotą Bahijoje) ir Pernada (Rio de Janeire). Taisyklės galėjo būt kiek kitokios, bet esmė panaši.

Bater – mušti, trenkti, smogti, suduoti, trankyti, daužytis, belstis, pulsuoti, plakti, groti ritminiu muzikos instrumentu

Bateria – iš portugalų kalbos gali būti verčiamas ir kaip baterija, tačiau labiau tikėtina, kad šis daiktavardis, tiksliau tokia jo vartojimo forma yra kilusi iš veiksmažodžio “bater” (mušti, daužyti, trankyti, būgnuoti) ir reiškia tiesiog būgnus, mušamuosius, perkusijos instrumentus, jų visumą, grupę ir pan.. Capoeiros bateria tai savotiškas „rodos orkestras“.

Batida [bačida] – ritmas; muša (daiktav.)

Batizado [bačizadu] – krikštas; capoeiroje – „egzaminas“, renginys kurio metu „krikštijami“, priimami į mokyklą nauji capoeiristai, jiems suteikiami apelido (capoeiros vardai) ir jų pirmieji cordão (diržai). Batizado metu taip pat dažniausiai vyksta„troca de corda“ (diržų keitimo ceremonija), capoeiristams suteikiami nauji cordão, atitinkantys pasiektą lygmenį. Toks renginys paprastai vienoje mokykloje vyksta vieną kartą per metus. Tai paprastai būna iškilmingiausias metų renginys, kuriame visada dalyvauja aukščiausio lygio mokyklos atstovai (mestres, contramestres ir t.t.) ir, neretai, kviestiniai svečiai iš kitų mokyklų. Renginys paprastai trunka bent ketvertą dienų, kurių metu rengiami workshop’ai, dalinamasi patirtimi, atnaujinamos žinios susipažįstama.

Batuque [batuki] = batuque-boi – mūsų laikais jau išnykęs XXa. pradžioje Bahijoje buvęs itin populiarus rodos žaidimas. Žaidimo taisyklės: taip pat, kaip ir capoeiroje, pagal muzikos ritmą, vienas žaidėjas šoka rate, o kitas tuo tarpu stengiasi jį pargriauti įvairiais pakirtimais, smūgiais per kojas. Vyrauja nuomonė, jog nemažą dalį elementų į Capoeira Regional Mestre Bimba integravo, pasiskolinęs juos iš Batuque.

Banguela [bangela] – berimbau ritmas sukurtas legendinio meistro Bimbos, naudojamas ir mūsų mokykloje. Plačiau skaitykite čia

Benguela [bengela] – berimbau ritmas, įkvėptas aukščiau minėto ritmo.

Beija-flor – kolibris, pažodžiui – bučiuoja-gėlę, capoeiroje – smogiamasis aú,spyris iš užėjimo į aú, sustojant ant vienos rankos, susilenkiant per liemenį į šoną. Mūsų mokykloje iprasta šį elementą vadinti Aú Amazonas.Kitur – Aú batido (populiariausias), aú malandro ar aú quebrado. (daugiau žr. Aú amazonas)

Beira – kraštas, pakraštys

Beira mar [beira mar] = Beira do mar [beira mar] – pajūris

Bem-ti-vi [bei(n)-či-vi] – musinukė (paukščių rūšis). Nedidelis, Brazilijoj dažnai sutinkamas paukštukas, geltona papilve. (anksčiau žodynuose buvau dar radus tokia žodžio “bem-te-vi” reikšmę, kaip musytė kažkokia specifinė, tai 100% tikslumu negaliu pasakyt, kas čia vis gi turima omeny)

Benção [bensau] – palaiminimas, pašventinimas; priekinis stumiamasis smūgis pėda, ar jos dalimi, dažniausiai, į galvą, saulės rezginį, pilvą, šoninę korpuso plokštumą.

Besouro Mangangá – istorinės, tačiau apipintos mitais asmenybės, legendinio capoeiristo Manoel Henrique Pereira pravardė. Besouro reiškia vabalas. Daugiau informacijos rasite čia

Beriba arba Biriba [biryba] – braziliškas medis, kurio mediena naudojama berimbau gamybai.

Berimbau [birimbau] – jei dar nežinot, kas tai, reiškia dar esat nepakankamai susipažinę su Capoeira ir jums dar nelaikas skaityt šitą žodynėlį ? Jums reikia skaityti čia

Berra-boi, Berra Boi arba Berraboi – berimbau rūšis. Plačiau skaityti čia

Boi – jautis, bulius

Brevenuto – gali būt kaip vardas, kaip pravardė ar šiaip laikinas kokio nors žmogaus pavadinimas, kilęs nuo itališko žodžio „benvenuto”, reiškiančio tą patį, ką anglų kalboje ”welcome”. Plačiau skaitykite čia

Bravo(-a) – skirtingai nuo italų kalbos, šis terminas netinka tiesiog išreikšti susižavėjimui. Jis reiškia piktas(-a), įsiutęs(-usi), grėsmingas(-a), kovingas(-as); dažnai vartojamas, kaip „kietas(-a)“ (perkeltine prasme).

Brigadão [brigadau] = Muito obrigado(-a) [muitu obrigadu(-a)] – labai ačiū!

Brigar – imtis, imtyniauti, eiti imtynių, kautis.

Brincadeira [brynkadeira] – linksmybė, žaismingumas, pokštas, žaislas, juokai

Brincalhão [brynka(l)jiau] – išdykėlis, šelmis, pokštininkas, pašaipūnas; nenaudėlis, sukčius

Brincar [brynkar] – juokauti, šaipytis, kvailioti, kvailinti, žaisti, dūkti. Capoeiroje – žaisti juokaujant, naudoti daug vaidybos, oponento kvailinimo elementų arba žaisti labai draugiškai, švelniai, lengvai.

C

Cabaça [kabasa] – berimbau dalis skaityti čia Plačiau skaityti čia

Cabeçada [kabėsada] – smūgis galva, dažniausiai į liemens zona (t.y. – pilvą, šoną, saules rezginio zoną).

Cabeceiro [kabėseiru] – galvočius; capoeirista, žaidime (kovoje) dažnai „naudojantis galvą“ (gali būti tiek tiesiogine, tiek ir perkeltine prasme).

Caboclo [kabok(l)u] = Cabôco [kaboku] – rasinio mišinio specifikacija – žmogus, kurio tėvas Amerikos indėnas, o motina afrikietė.

Cabra [kabra] – ožys, na iš tiesų ožka, bet kažkodėl Brazilijos šiaurės rytų regiono žargone naudojamas apibūdinti tik tam tikro tipažo/būdo vyrams. Šio termino prasmė labai plati. Jis gali būti naudojamas apibūdinti tiek tamsesnio gymio maišytos rasės atstovą, tiek virą iš Brazilijos šiaurės rytų, tiek tiesiog tvirto sudėjimo, stiprų vyrą, tiek karštakošį, tiek agresyvų asmenį, sunkaus, „blogo“ charakterio asmenybę ar net žmogų keliantį visuomenės susirūpinimą, potencialiai pavoingą asmenį. Jei terminas vartojamas draugų (capoeiristų) būryje, dažniausiai jis apibūdina stiprų, drąsų, tvirto charakterio, kiek karštakošiško būdo, prireikus, gebantį panaudoti fizinę jėgą, žmogų (vyrą). Kartais taip vadinami tiesiog „rimti“ capoeiros kovotojai.

Cadê? [kade] – kur yra? / Cadê você (-ês)? [kade vose (-e(i)s)] – kur tu esi, jūs esat? (gali būt šūksnis, skatinantis atkreipti dėmesį, atsiliepti, capoeiros rodoje – garsiau dainuoti)

Cadeia [kadeya] – grandinė, apkaustai, gali būti narvas ar kalėjimas; taip pat gali reikšti nelaisvę, vergovę, tačiau šiais laikais dažniausiai turima omeny įkalinimo įstaiga.

Cadeira [kadeira] – kėdė, sėdynė, dubuo (kūno dalis); centrinė gingos padėtis = Paralela [paralela] = Base [basi]

Caiman [kaiman] = Caimã [kaimã] – kaimanas (mažo aligatoriaus rūšis). Taip pat, vieno pagarsėjusio capoeiristo apelido.

Cajuê = Cajué [kažiue] trumpinys nuo Cajueiro [kažiueiru] – kišju riešutmedis (medis brandinantis anakardžių riešutus)

Calungá [kalunga] – antraeilė Bantu kultinės religijos dievybė. Jūros bei kapinių dievybė (Angoloje). Šiuo žodžiu apibūdinami ir minėtosios dievybės kerai. Taip pat, Calungá vadinama lėlė, nešama Maracatu procesijose.

Camará [kamara] sutrumpinimas nuo Camarada [kamarada] – draugas, bičiulis, kolega. Dainose žodis kartais gali būti vartojamas tiesiog dėl skambesio, neteikiant jam jokios prasmės. T.y. – nieko jais nenorint pasakyti.

Camangula [kamangula] = Kambangula – vienas iš Afrikietiškų imtynių tipo kovos menų, kilęs iš Kongo-Angolos regiono.

Camungerê [kamužėrė] – „Quilombo de Camungerê“ buvo viena didžiausių vergų-rezistentų bendruomenių. „Batalia de Camungerê“ – vienas reikšmingiausių mūšių, tiesioginių pabėgusių vergų ir portugalų susirėmimų. Pats žodis Camungerê senojoj brazilų šnekamojoj kalboj – pasisveikinimo žodis. Capoeiros daina (corrido) „Camungerê“ dažnai dainuojama rodos pradžioje arba, kai į vienos mokyklos rodą užeina kitos mokyklos atstovai.

Candomblé [kandombl(=r)e] – Afrikietiškos, Angolos-Kongo kilmės toteminio pagrindo religija… Šiuo metu pagrinde afro-braziliškos kultūros dalis, tačiau taip pat paplitusi ir kai kuriose kitose Pietų Amerikos šalyse, tokiose, kaip Urugvajus, Argentina, Venesuela ar Kuba.

Capataz [kapataz] = Feitor – vergų, darbininkų prižiūrėtojas, valdytojas, fazendos administratorius.

(O/Um) Capoeira (ypač su artikeliu “o” arba „um“) – šis žodis gali reikšti tą patį, ką ir capoeirista (vyras, nes artikeliai „o“ ir „um“ žymi vyrišką giminę), ypatingai, kai kalbama apie žmogų, kuris capoeira užsiiminėja nuo vaikystės arba yra pasiekęs pakankamai aukštą lygmenį. Trumpai tariant, šis pavadinimas labiausiai taikomas asmeniui, kurio gyvenimas neatsiejamas nuo capoeiros. Kalbant apie tokią moterį capoeiristę artikelis gali būti toks pat, kaip ir kalbant apie patį kovos mena, t.y. – „a capoeira„, todėl visuomet būtina atsižvelgti į konteksta. Nežymimasis artikelis, kadlbant apie moterį „capoeirą“ būtų „uma“.

Capoeirista [kapueirysta] – tiek moteriškos, tiek vyriškos giminės, capoeira užsiiminėjantis asmuo. Tie, kas lankote treniruotes mūsų klube, tikrai jų metu išgirsite apie skirtumą tarp šio termino ir termino aukščiau minėto „Capoeira“ (kai jis vartojamas asmeniui apibūdinti).

Cara [kara] – pažodžiui verčiant, veidas. Vartojama, kaip asmuo, veikėjas, tipelis, vyrukas, žmogus. Šnekamojoje kalboje dažnai vartojamas, kaip nereikšmingas kreipinys. T.y. – atitinkamai vartojamas, kaip kad angliškas „man“, nepriklausomai nuo to, su kurios lyties atstovu kalbamasi. Jei apie žmogų sakoma, kad „Ele é o cara!“ (su žymimuoju artikeliu ir be jokio tęsinio, apibūdinomo, aiškinamųjų aplinkybių), tai reiškia, kad norime pasakyti, kad jis yra puikus žmogus, kad jam nėra lygių. Vėl gi, gan panašu į JAV plačiai vartojamą žargoninę frazę "the man".

Carioca [karyoka] – kažkas (asmuo, daiktas ar pan.), kilęs iš Rio de Janeiro

Cativeiro [kačiveiru] – nelaisvė (terminas dažnai vartojamas vietoj žodžio vergija)

Cavalaria [kavalarja] – „kavalerija“, raitoji policija, policija, sargyba; vienas berimbau ritmų. Plačiau skaitykite čia

Caxixí [kašyšy] – perkucijos instrumentas, pintas barškalas, pripildytas sėklų, capoeiroje juo grojama, kartu su berimba. Tai vienas pagrindinių braziliško berimbau skirtumų nuo analogiškų afrikietiškų instrumentų Plačiau skaityti čia

Chamada [šiamada] – kvietimas, šaukimas. Vienas iš capoeiros žaidimo (Capoeira de Angola) elementų, papročių…

Chuê chuá = Xuê xuá = Shuê shuá [šiue šiua] – sausų lapų (ar pan.) šlamesio garsą simbolizuojantis ištiktukas.

Chula [šiula] – capoeiros dainų rūšis… Plačiau skaityti čia

Cobra Verde [kobra verdž(i)] – žaltys

Cocorinha [kokory(n)ja] – gynybinė padėtis, pritūpus, keliais dengiant korpusą, viena ranka – veidą, kita – remiantis į grindis.

Cocorocô [Ko(=u)ko(=u)ro(=u)ko(=u)] – kakarieku; ištiktukas, imituojantis gaidžio giedojimo garsą.

Comprar o jôgo [kou(m)prar u žiogu] – “pirkti žaidimą”, “išpirkinėti”, įsiterpti į žaidimą rodoje, iškeisti žaidėjus po vieną…

Contragolpe [kontagolpi] – kontraatakos veiksmas, kontra-smūgis, kontra-smūgis priešinga kryptim, nei ataką iniciavęs smūgis.

Contramestre [kontame(i)stri] – capoeiristo lygmuo, viena pakopa žemesnis už mestre (aukščiausia capoeiristo lygmenį). Gali būti rašoma kaip 2 atskiri žodžiai arba per brūkšnelį. Mūsų mokykloje šis terminas nenaudojamas. Pas mus prieš meistra yra Formado (susiformavęs, gavęs išsilavinimą), o prieš jį Formando (besiformuojantis, begaunąs išsilavinimą).

Corda [kor(=h)da] = Cordão [kor(=h)dãu] – virvė, trosas, šniūras, raištis, diržas, grandinė; capoeiroje – virvinis diržas, ne tik prilaikantis abada kelnes, bet taip pat žymintis capoeiristo lygmenį, gradaciją. Kiekvienoje capoeiros mokykloje naudojama diržų spalvų sistema gali būti kitokia, kai kurių mokyklų sistemos identiškos, bet daugelio visgi skiriasi, todėl, prieš sprendžiant apie capoeiristo lygį pagal jo cordão spalvą, būtina žinoti kokiai mokyklai jis priklauso ir kokia spalvu hierarchija naudojama toje mokykloje.

Cordão de Oro [kohdãu džy o(u)ru] – auksinė grandinėlė, auksinė virvė, auksinis diržas („auksinis“, t.y. – „de oro“ gali reikšti ką nors labai vertingo, visai nebūtinai pagaminto iš aukso). Taip pat, tai vienos iš didžiausių ir žymiausių Capoeiros mokyklų pavadinimas.

Corrido [kohydu] – greitas, tekantis, lenktynės; capoeiros dainų rūšis… Plačiau skaityti čia

Cotovelada [kotovelada] – bakstelėjimas, stumtelėjimas alkūne; smūgis alkūne

D

Danado(-a) – prakeiktas(-a), paveiktas kerais burtais. Šnekamojoj kalboj žodis vartojamas, tiek kaip teigiamą, tiek kaip ir neigiamą charakterį turintis epitetas. Juo gali būti apibūdinamas, tiek niekšas, begėdis, skriaudžiantis aplinkinius ar tiesiog asmuo be skrupulų, tiek nepaprastai stiprus žmogus, tiek žmogus pajegus žaloti, naikinti ar net žudyti, tiek kietaširdis, negailestingas (bet nebūtinai neteisingas) žmogus, tiek ir nepaprastai gabus, apdovanotas neeiliniais talentais, sugebėjimais žmogus. Paprastai kovotojui, tame tarpe ir capoeiristui, danado reikš komplimentą. Dar viena įdomi šio žodžio vartojimo subtilybė: moteriškos giminės šis epitetas dažniau turės neigiamą atspalvį, reikšmė bus dažniau begėdė, laisvo elgesio ar net paleistuvė.

Dandara Skaityti čia

Dar aula – treniruoti, mokyti.

Dendê – palmių aliejus (nežmoniškai populiarus Brazilijoje patiekalų ingredientas) arba vaisius, iš kurio šis aliejus jis spaudžiamas. Žargoninėje kalboje bei capoeiros kontekste reiškia tokią nenusakomą ar sunkiai apibūdinamą charakteristiką, kuri asmeniui ar kokiam nors atliekamam veiksmui suteikia papildomo žavesio. Kaip asmens bruožas kartais galėtų daugmaž atitikti charizmą, „X-faktorių“. Ter dendê – turėti „dendê“ – Brazilijoje itin populiarus žargoninis išsireiškimas, reiškiantis, kad turi „tai ko reikia“, turi specifinį žavesį, yra gabus, yra vertas dėmesio ir pan.; capoeiroje – turi viską, ko reikia geram capoeiristui.

Derrubar [dehuba] – nukauti, nokautuoti, smūgiu pargriauti ant grindų, „nukirsi“, „išjungti“

Dobrão – didelė moneta (kartais vadinamas akmuo arba koks nors kitas panašus objektas) skirta groti berimbau. Plačiau skaityti čia

Dono(-a) – ponas(-ia), šeimininkas(-ė), savininkas(-ė), valdovas(-ė)

E

Embora [e(i)mbora] – lauk, iš-; taip pat geli reikšti nepaisant, nors ir, net jeigu ir panašiai. Ir Embora – išeiti, išvykti. Kartais žodis „embora“ gali atstoti visą frazę „ir embora„. Šia prasme vartojama forma „embora“ dažnai gali būti sąngražinė – „se-embora“ (galima rasti „simbora“), „mi-embora“ (galima rasti „mimbora“). Žargoninėje kalboje „embora!“ gali reikšti lauk!, atstok!, „dink!“, „dingstam!“, „varom“ ir panašiai.

Escravidão [e(i)skravydau] = Escravismo [e(i)skraviz(=s)mu] = Escravatura [e(i)skavatūra] – vergija, vergystė, vergovė. Nuo žodžio „escravo„ (vergas).

Esquiva [e(i)skyva] – išvengimas, pabėgimas, ginybinė padėtis. Yra įvairių esquivų, pvz.: esquiva baixa, esquiva de lado, esquiva lateral, esquiva frontal arba de frente ir t.t.

Esquiva baixa [e(i)skyva baiš(i)a] = Primera esquiva [prymera e(i)skyva] = Descida básica [desida basika] – žema esquiva / pirma, pirminė esquiva / bazinis sprendimas (viskas tos pačios padėties pavadinimai)

F

Faca [faka] – peilis, ašmenys.

Faca-de-ponta [faka džy ponta] – bet koks (savadarbis arba ne) instrumentas, naudojamas įpjauti, įdurti, įkirpti. Pvz.: skustuvas, žirklės, peilis, kartais net atsuktuvas ir panašiai. Capoeiros žodyne – tai bet koks aštrus, pjaunantis objektas, naudotas gatvės kovose, kaip capoeiristai slėpdavo įvairius ašmenis tarp kojų pirštų ar rankovėje.

Facão [fasau] – mačetė, didelis peilis, medžioklinis peilis, pagrindinis virtuvinis peilis (vadinamasis „šefo peilis“).

Feitiçaria [feitisarya] – burtai, kerai, raganystės.

Feiticeira(-o) [feitiseira,(-u)] – burtininkė(-as), ragana(-ius).

Feitor = Capataz [kapataz] – vergų, darbininkų prižiūrėtojas, valdytojas, fazendos administratorius.

Finta (de …) [fynta (džy)] – suvaidinimas, suklaidinimas, apsimetimas, simuliavimas. Capoeiraoje – nepilnas vieno ar kito elemento atlikimas, tarsi suvaidinant, apgaunant, judesys imituojantis kokį nors elementą, skirtas suklaidinti oponentą. Judesys gali atrodyti, kaip pasiruošimas, įėjimas, įžanga į kažkokį elementą, o gali būti dalinai atliktas elementas, kaip pavyzdžiui, beveik pilnas smogiamojo elemento atlikimas, tačiau realiai nesmugiuojant (pvz. finta de armada, kai atliekamas ir „įejimas i spyrį, ir apsisukimas, ir išejimas, tačiau nekeliama koja ir nesmugiuojama).

Floreios = Movimentos acrobáticos – akrobatiniai elementai.

Formando – besiformuojantis, begaunąs išsilavinimą. Mūsų mokykloje (ir ne tik) tai capoeiros laipsnis, gradacijos etapas du lygiai iki meistro. Rudas ir rudai-raudonas diržai.

Formado – susiformavęs, gavęs išsilavinimą. Mūsų mokykloje (ir ne tik) tai capoeiros laipsnis, priešpaskutinis gradacijos etapas. Paskutinis lygmuo prieš meistro. raudonas diržas.

G

Galera – ist. galera, jūr. irklinis (karo) laivas ar laivo įgula; žarg. kolektyvas, gauja, draugija, žmonių būrys, „chebra“

Gameleira arba Gamelêra – figmedis, medis turi tvirtą, storą kamieną, capoeiros leksikone žodis naudojamas perkeltine prasme, reikšmė panaši, kaip ir Baraúna.

Gereba = Jereba [Žerėba] – liaudiškas terminas smakrui, apatiniam žandikauliui apibūdinti. Capoeiros ar kitų kovos menų kontekste gali nerangų, kartais stambų, o kartais kaip tik silpno kūno sudėjimo žmogų.

(A) Gente – žmonės, liaudis, „chebra“; su artikeliu „a“ brazilų portugalų kalboje dažnai naudojama, vietoj pirmojo asmens daugiskaitos įvardžio „mes“.

Ginga [žynga] – supimas(is), siūbavimas, svyravimas, lingavimas; capoeiros kontekste – tai capoeiros smūgių, spyrių ir kitų judesių pagrindas, taip pat ir gynybinė bazė, tačiau ginga nėra išimtinai capoeiros terminas, jis naudojamas apibudint tam tikram judėjimui šokių metu ar šiaip siūbavimui pagal muziką apibūdinti.

Golpe [golpi] – smūgįs, spyris, bet koks tiesioginės atakos judesys

Guaiamun – didelių krabų rūšis; pavadinimas vienos iš žymiausių ir didžiausių capoeiros gaujų, siaubusios Rio de Janeiro XIXa. pabaigoje – XXa. pradžioje

Gutambu – Brazilijoje auganti medžių rūšis. Dėl ypatingo lankstumo Guatambu mediena neretai naudojama vietoje biribos berimbau lankų gamybai.

Guerreiro [geheru] – karys, kovotojas

Gunga – berimbau rūšis. Plačiau skaityti čia

I

Iaiá/Ioiô – terminas, kuriuo senovėje vadindavo vergvaldžių dukras/sūnus, vėliau sąvoka apėmė įvairaus plauko paneles/ponaičius ir buvo pradėta naudot kartais ir tiesiog, kaip mergina/vaikinas. Dainose „Iaiá“ ar „Ioiô“ kartais gali būti vartojami tiesiog dėl skambesio, neteikiant jiems jokios prasmės. T.y. – nieko jais nenorint pasakyti.

Idalina – vienas berimbau ritmų pavadinimų Plačiau skaitykite čia

Iê! – jaustukas arba įterpinys (nežinau oficialios filologų nuomonės), šūksnis, naudojamas išimtinai capoeiros dainose. Juo gali būt siekiama atkreipti dėmesį į po jo sekančią daina, itin dažnai ladainha. Taip pat, tai neatsiejamas louvação eilučių atributas, naudojamas kiekvienos eilutės pradžioje.

Iemanjá = Yemanjá [Yemanžia] – moteriškos lyties orixá. veina iš vyriausiu, populiariausiu, labiausiai garbinamų Brazilijoje dievybių, daugelio kitų dievybių motina. Taip pat, jos kultas itin paplitęs Kuboje. Dar ji vadinama Janaína, Dandalunda, Mãe Dandá, Yemasá, Inaê ir kitais vardais, o kartais tiesiog undine (origin.k. – Sereia), jūrų valdove (origin.k. – Rainha do Mar), vandenų motina (origin.k. – Mãe das Águas) ir pan.. Kartais ji tapatinama, paralelizuojama su krikščioniška šventąja Mergele Marija.

-inho/-inha [-injo/-inja] – vyriškos/moteriškos giminės žodžių mažybinės, švelnybinės formos sudaryme naudojama priesaga+galunė; atitiktų lietuvišką -elis/-elė ar -utis/-utė. Dėl moteriškos ar vyriškos giminės nustatymo pagal galunę, yra nemažai išimčių. T.y., jei žodis baigiasi raide „a“, tai dar nebūtinai reiškia, kad tai moteriškosios giminės žodis. O jei eina kalba apie pravardę, tai pati pravardė gali būti vyriškos giminės, nors jos turėtojas gali būti moteriškos. Na šiaip jau panašiai, kaip ir lietuvių kalboje galėtų atsitikti, jei pravardžiuotumėm moterį ar mergina kokiu nors žodžiu, kuris neturi moteriškos giminės, pvz. – kalnas ar medis, o vyruką pvz. jūra ar saule. Bet portugalų kalba turi priemonę kuri padėtų atskirti kokios lyties pravardžiuojamas asmuo – artikelį. T.y. – jei moters pravardė būtų pvz. Sininho (lt. Varpelis), tai pasakodami apie ją vis tik sakytumėm "A Sininho" (kur „a“ būtų mot.g. žymimasis artikelis).

Iorubá = Yoruba [joruba] – Vakarų Afrikos kalba, dialektinė ir etninė grupė. Toninė Yoruba žmonių, paimtų į vergiją, kalba bei jų kultūra smarkiai įtakojo braziliškus portugalų kalbos dialektus, bei šiandieninę Brazilijos kultūrą.

Itabuna – miestas pietrytinėje Bahijos valstijos dalyje. Iki 1910 metų, kada regionui buvo suteiktas miesto statusas, tai buvo prekybos, mainų regionas. Todėl Itabuna ir dabar išlieka vienų iš svarbiausių komercinių centrų Bahijoje.

Iúna – vienas berimbau ritmų pavadinimų. Plačiau skaitykite čia

J

Jacaré [ž(i)akare] – aligatorius, dažnas apelido tarp capoeiristų.

Jangada [žiangada] – keltas, plaustas

Jacarandá [žiakarandá] – brazilijoj augančio medžio pavadinimas. Mediena ypatingai tvirta, lanksi, tradiciškai naudojama Atabaque (plačiau skaityti čia) korpuso gamybai.

Jequitibá [žeikičibá] – vienas aukščiausių Brazilijos medžių, apdainuojamas, kaip stiprybės, vidinės, dvasinės tvirtybės, ilgaamžiškumo simbolis. Jequitibá mediena itin vertinama, ne tik, kaip konstrukcinė medžiaga, naudojama statybose, baldininkystėje, laivų konstrukcijoje, taip pat, muzikiniu instrumentų gamyboje ir kt., be to, pati mediena, medžio žievė, žiedai bei vaisiai dar itin plačiai taikomi liaudies medicinoje.

Joelhada [žioeljada] – smūgis keliu

Jogar [žiogar] – žaisti, mesti, imtis (ko nors)

Jogo [žiogu] – žaidimas, veiksmažodžio „jogar“ pirmojo asmens esamasis laikas.

Jogo liguero [žiogu lyže(i)ru] – greitas, lengvas, judrus žaidimas

Jogo duro [žiogu dūru] – smarkus, atkaklus, karštakošiškas, kietas žaidimas

Jogo de dentro [žiogu džy de(i)ntru] – skaityti čia

Jogo de fora [žiogu džy fora] – skaityti čia

L

Ladainha [laday(n)ja] – litanija; capoeiros dainų rūšis… Plačiau skaityti čia

Legal [lėgau] – legalu; žargoninis terminas, reiškiantis labai gerai, „liuks“, „super“ ir pan.

Lemba – išvestinė forma iš Elégba arba Elégbará (vardai Candomblé religijos dievybės, labiau žinomos Exu vardu) arba trumpinys veiksmažodžio lembrar (reikšmė – prisiminti) liepiamosios nuosakos arba trečiojo asmens esamojo laiko – lembra.

Louvação [louvasau] – garbinimas, šlovinimas, sveikinimas, šventimas; capoeiros dainų rūšis… Plačiau skaityti čia

Luanda – Angolos sostinė, anksčiau vadinta Aruanda. Vergijos laikais tarnavusi Portugalams, kaip vergų exporto centras. Capoeiros dainų tekstuose, žodis kartais gali būti vartojamas tiesiog dėl skambesio, dekoratyviai, neteikiant jam jokios prasmės.

Luandaê = Luandê – beprasmės išvestinės formos iš junginio „Luanda é“ (Luanda yra) „Luanda ê“ (Luanda ei!). Dažniausiai, žodis vartojamas dainose, kaip dekoratyvi kalbos priemonė.

M

Maluco [malūku] – kvailelis, trenktas, paikas, juokingas, ekscentriškas; pasiutelis, pakvaišelis ir t.t.

Malandro [malandru] – vienas iš „paslaptingųjų“ braziliškų terminų, kurių visus reikšmės niuansus sunku perteikti vertimu ar net paaiškinti tos pačios kalbos ne tokiais „paslaptingais“ žodžiais. tiesiogiai verčiant, ko gero, tiesiog sukčius, klastūnas tačiau brazilams ir visiems capoeiristams šis žodis reiškia kur kas daugiau. Terminas labai daugiareikšmiškas, gali būti tiek neigiamu, tiek ir teigiamu. Malandro – tai individas turintis dovaną apeiti kliūtis, pasitelkdamas, gudrumą, įtaigumą, klastą, apsukrumą ir dar Dievas težino kokius sugebėjimus. Sakoma, kad ko ne kiekvienas brazilas turi tai kraujyje. Netgi tipinis braziliškas „herojus“ yra pačia teigiamiausia prasme malandro. Iš esmės kiekvienas geras capoeirista rodoje ar tikroje kovoje privalo būti bent šiek tiek malandro. Dar vienas termino suvokimo variantas: malandro gali apibūdinti asmenį, ypač protingą, išmintingą, tačiau ne itin išsilavinusį, nemokytą. Kitaip tariant, – tiesiog „protingas vargšas“. Dar galėtų kažkiek atitikt Jungtinėse Amerikos Valstijose tarp juodaodžių paplitusį terminą „player“.

Malandragem [malandražein’] – labai plati sąvoka, talpinanti savyje daug reikšmių, vertimas labai priklauso nuo konteksto. Priklausomai nuo konteksto, ji gali turėti, tiek neigiamą, tiek teigiamą atspalvį. Tai gali reikšti klastą, sukčiavimą ar sugebėjimą sukčiauti, apsukrumą, sugebėjima „išlipti sausam iš vandens“, išvengti sunkaus darbo, bausmių ar pan., išsisukti iš sudėtingiausių situacijų, meluojant, sukčiaunant, „dumiant akis“, ar tiesiog kažkokiu nesuprantamu būdu… Taip pat, šiuo žodžiu gali būti apibūdinamas kiek lengvabūdiškas, dykaduoniškas, šlaustūniškas, apsukruoliškas gyvenimo būdas… apie tokio pobūdžio terminus galima rašyti kad ir 3-jų tomų interpretacijas, bet ištikrujų suvokti, kas tai yra, ko gero įmanoma tik jutimiškai. Betkuriuo atveju malandragem yra neatsiejamas braziliško mentaliteto ir gyvenimo būdo komponentas. O capoeiroje be šio bruožo, ar greičiau bruožų visumos apskritai „toli nenueinama“.

Malícia [malysja] – tiesioginis vergimas kogero būtu blogumas (kaip asmens savybė), tačiau iš tiesų paprastai reiškia nepaprastą vikrumą, apsukrumą, spartumą, tam tikra prasme tokį „blogietiškumą“.

Mandar – pasiūsti ko nors, liepti, įsakyti, taip pat, gali reikšti nuspręsti, imtis (kokio darbo ar pan.), kaikuriais atvejais – duoti, suteikti, padalinti

Mandinga [mandžynga] – burtai, magija, magiški triukai; capoeiroje taip pat reiškia ir judesių, skirtų susilpninti priešininko budrumą, nukreipti dėmesį, “užhipnotizuoti” oponentą visumą. Taip pat, žmogaus savybių, įgalinančių pergudrauti, apkvailinti, tarsi užburti oponentą visumą.

Mandinguero [mandžynge(i)ru] – burtininkas, magas, žmogus sugebantis apkvailinti, pergudrauti, „užburti“ kitus, arba asmuo turintis ypatingus, kitiems sunkiai suvokiamus sugebejimus kurioje nors srityje. Capoeiros kontekste – ypač gudrus, ekspresyvus, nenuspėjamas, gebantis stipriai suklaidinti žaidėjas.

Martelo [mah(=r)telu] – kirvis, šoninis smūgis keltimi ar priekine blauzdos dalimi, dažniausiai taikomas į oponento korpusą

Mercado Modelo – itin įžymus turgus Brazilijoje, Salvadoro mieste (Bahijos valstijos sostinėje)

Mestre [me(i)sti] – meistras. Capoeiroje – aukščiausias capoeiristo meistriškumo lygmuo.

Miudinho [myudžynju] – vaikiukas, išdykėlis, vaikiškas, išdykęs; vienas berimbau ritmų bei žaidimo specifikacija (kartais laikoma savarankišku capoeira stiliumi) Plačiau skaitykite čia

Moço [mosu] – bernas, vaikinas

Moça [mosa] – merga, mergina

Moleque [muleki] – berniokas, vaikiščias, vaikėzas, benamis berniūkštis, padauža; naudojama, kaip – vaikinas, taip pat, gali apibūdinti neatsakingą, lengvabūdišką, nesubrendusį asmenį, nutrūktgalvį.

Muzenza – iš vienos iš Bantu kalbų kilęs žodis, naudotas apibūdinti naujokus, pradedančiuosius; Angolos-Congo Candomblé religijos šventojo duktė; Samba-Reggae propaguojančio Afro-braziliško Salvadoro (Bahijos sostinės) karnavalo muzikinio-kultūrinio vadinamojo Afro-bloko (kai kur vadinamo karnavalo „judėjimu“) pavadinimas (kitaip – „Muzenza do Reggae“). Taip pat, vienos didžiausių Capoeiros mokyklų pavadinimas. Bei vieno iš berimbau ritmų pavadinimas. Plačiau skaitykite čia

N

Nagô [nėgu(-a)] – terminas atsiradęs vergijos, vergų grobstymo laikais (Brazilijoje, Prancūzijoje ar vergų laivuose), skirtas apibūdinti Yoruba tautų atstovams ar tiesiog kalba kalbantiems, kartais, tiesiog ją suprantantiems afrikiečiams. Apibūdinti skirtingos kilmės vergams buvo sukurta ir daugiau panašių pavadinimų, tokių, kaip jejes, angolas, malê, congos, fulas ir kt. (visi paminetieji dgs.)

Navio negrero [navyu neg(r)eru] – vergų laivai

Nêgo(-a) [nėgu(-a)] – malonus, švelnus kreipinys, į juodaodį ar maišytos rasės asmenį (gali būti ir išimčių), susiformavęs iš žodžio “negro”, reiškiančio “juodas”.

Nossa Senhora [nossa se(n)jora] – Mūsų Ponia (dažniausiai turint omenyje mergelę Marija). Tai ksdieninėje kalboje labai paplitęs jaustukas susiformavęs iš kreipinio, panašus į lietuvišką „Jėzus Marija“ ir kt.. Kartais dar sakoma „Nossa Mãe“ [Nossa mai] (vertimas – Mūsų motina) ar „Ave Maria“. Taip pat, naudojami tokie žargoniniai trumpiniai, kaip „Nossa!“, „no!“ arba net „nú!“

Nosso Senhor [nossu se(n)jor] – Mūsų Ponas / Viešpats (dažniausiai turint omenyje Jezaų Kristų). Taip pat, kaip ir Nossa Senhora naudojama kaip jaustukas. Analogiškai trumpinama – „Nosso!“, „no!“ ir „nú!“.

N'golo – vienas iš Afrikietiškų imtynių tipo kovos menų, kilęs iš Kongo-Angolos regiono.

O

Onça [o(u)ns(=z)a] – jaguaras, taip pat gali būti puma, kuguaras, pantera, leopardas. Braziliškas išsireiškimas amigo da onça (pažodžiui – jaguaro draugas) reiškia draugą-apsimetelį, netikrą draugą, dviveidį ir pan.

Orixás [orišias(=z)] – Candomblé religijos dievybės

Oxalá [ošiala] – pati seniausia, pirmiausiai sukurta orixá, taip pat vadinamas Nosso Senhor do Bom Fim, tapatinamas su Kristumi bei šventąja dvasia.

P

Palmas – plojimai / Bate palma(s) – plok(ite) / Na palma (da mão) – pradėk(ite) ploti (rankomis) plačiau apie plojimus rodoje skaityti čia

Palmares – be ne didžiausia ir labiausiai pagarsėjusi vergų-rezistentų bendruomenė

Pancada [pankada] – tekštelėjimas, pliaukštelėjimas, smūgis, trinktelėjimas ir pan.

Pandeiro [pandeiru] – vienas capoeiros baterijos instrumentų, taip pat naudojamas, grojant Samba, Samba Reggae ir daugelyje kitų muzikos žanrų… plačiau skaityti čia Plačiau skaitykite čia

Paraná – viena Brazilijos valstijų, esanti šiaurinėje šalies dalyje. Capoeiros dainų tekstuose, žodis kartais gali būti vartojamas tiesiog dėl skambesio, dekoratyviai, neteikiant jam jokios prasmės.

Paranaue = Paranauê = Paranaê – beprasmės išvestinės formos, galimai, iš junginio „Paraná é“ (Parana yra) „Paraná ê“ (Parana ei!). Dažniausiai, žodis vartojamas dainose, kaip dekoratyvi kalbos priemonė. Lankantys treniruotes mūsų klube, jei įdomu, pasiklauskit trenerės apie skirtumą tarp Paranauê ir Paranaê bei žodžio Paranauê vartojimą vietoje žodžio Capoeira.

Patuá – stebuklingas amuletas, pripildytas maldų ir palaiminimų, apsaugantis sąvininką nuo nelaimių, paprastai, nešiojamas ant kaklo.

Pau – lazda, pagalys, mediena; berimbau lankas… Plačiau skaitykite čia

Pegar – paimti, pagauti, sučiupti; badyti, baksnoti; kabinėtis, priekabiauti

Pernada – žodis kilęs nuo žodžio „perna“, reiškiančio koja. „Pernada“ gali reiksti tiesiog didelis žingsnis, ilga kelionė pėsčiomis, bet capoeiros kontekste, dažniau, spyris koja. Nors kaikuriuose šaltiniuose terminas pateikiamas, kaip sinonimas žodžiui „rasteira“, bet mes neesame tokio varianto girdėję iš brazilų.

Pernada carioca – Rio de Janeire buvo paplitęs rodos žaidimas “ panašus į Batuque. Netgi kogero galima sakyt, kad tai tiesiog tebuvo vietine batuque variacija. Būtent toks žaidimas buvo žinomas, kaip minėta „pernada carioca“.

Pessoal [pesoau(=l)] – personalas, kolektyvas, draugija, žmonių grupė, draugai-pažįstami, „chebra“

Ponteira – pirštų galiukai; priekinis spyriis, ištemptais į priekį pirštais, pėdos viršutine dalimi, dažniausiai, į pasmakrę.

Q

Quadra [kuadra] – sutrumpinimas nuo žodžio quadrilátero (reikšmė – keturkampis); literatūroje – ketureilis, sporte – (teniso) kortai; šnekamojoje kalboje – kvartalas; capoeiroje – dainų rūšis… Plačiau skaityti čia

Quebra [kebra] – laužimas, lūžis; griaunantis pastūmimas, judesys analogiškas entradai, tik daromas su tikslu pargriauti oponentą.

Quebra-pau [kėbra-pau] – pažodžiui – laužia-lazdą; vartojama reikšme kova, konfliktas, peštynės

Queda [keda] – kritimas, griuvimas

Queda de rins (rim) [keda džy rins (rin’)] – tiesioginė reikšmė – inksto(-ų) kritimas, kritimas ant inksto(-ų). Capoeiroje nusileidimas ant rankų (taip pat, į grindis šiek tiek remiamasi pečiu ir kartais galva) kai korpusas atremiamas į ranką taip, kad alkūnė atsiranda daug maž toje zonoje, kur yra žmogaus inkstai. Iš čia ir kilo elemento pavadinimas.

Queixada [keišiada] – vieno iš smūgių pavadinimas, kilęs iš žodžio „queixo„, reiškiančio smakrą, žandikaulį.

Quilombo [kyl’ombu] = Mocambo [mokambu] – pabėgusių ir laisvėje gimusių vergų rezistentų bendruomenės, stovyklos, gyvenvietės. Taip pat, žinoma, jog kai kur į šias bendruomenes buvo priimami, ne tik juodieji vergai, tačiau ir vergų bei vergvaldžių palikuonys, vietiniai indėnai ir netgi neturtingi baltieji, ypač portugalai, vengę privalomosios karinės tarnybos.

Quilombola [kyl’ombola] – Quilombo gyventojas,-a (tiek vyras tiek, moteris)

R

Rapaz [h(=r)oapaiz] – berniukas, žmogėnas, jaunuolis, vaikinukas, vyrukas; draugelis, bičiulis, „chebrantas“, ypač paplitusi kreipimosi forma Rio de Janeiro regione. Kaip nureikšmintas kreipinys gali pasitaikyti šnekamojoje kalboje, net nepriklausomai nuo to su kokios lyties asmeniu kalbamasi.

Rapaziada [h(=r)oapaiziada] – kolektyvas, draugija, vyrija, „chebra“.

Rasteira [has(=š)teira] – suklupimas, ūžkliuvimas, pargriuvimas (užkliuvus už ko), pargriovimas, kojos pakišimas (tiek sporte, tiek ir kasdieniniame gyvenime, bei perkeltine prasme). Capoeiroje – tai judesys, kai, dažniausiai, viena ranka remiantis į grindis, priešinga koja yra užkabinama oponento koja (arba ranka, jei oponentas ja remiasi į grindis) ir naudojant kūno svorį stabilios kojos, bei antros rankos užduodama kryptimi atliekamas tempimas, siekiant pargriauti oponentą ar bent priversti jį suklupti, netekti pusiausvyros. taip pat analogiškas veiksmas gali būti vykdomas ir nesiriamiant rankomis į grindis. Dar egzistuoja terminas Rasteira de costas (lt.nugarinis pakirtimas), kurį čia tekstu paaiškinti būtų gan sudėtinga, ne bet mes jį dažnai darome treniruočių metu, tai, tikiuosi, jau žinot kas čia per elementas.

Roda [h(=r)oda] – ratas. Capoeiros kontekste ratas sudarytas iš plojančių, grojančių bei dainuojančių capoeiristų, kuriame vyksta žaidimas – savotiškas Capoeiros „ringas“.

Roda na/de rua [h(=r)oda na/džy h(=r)ua] – gatvės roda.

Roda de Samba – ratas, kuriame grojama, dainuojama, plojama ir šokama Sambos ritmu.

S

Salve [salvi] – veiksmažodžio „salvar“ (saugoti, išsaugoti, gelbėti) antrojo asmens esamasis laikas (taip pat, liepiamoji nuosaka). Pati forma salve (ypač su šauktuko ženklu) dažnu atveju gali reikšti „tegyvuoja“, „te saugo (Dievas)“, „tebunie palaimintas“. Tam tikrais atvejais žodis gali buti naudojamas, kaip pasisveikinimas.

Senzala – vergų gyvenvietė. Taip pat, vienos iš didžiųjų capoeiros mokyklų (suformuotos 1960 metais Rio de Janeiro mieste) pavadinimas.

Senhor [sei(n)jo(r)] – ponas, šeimininkas, viršininkas, viešpats; žodis taip pat gali būti vartojamas, kaip nebūtinai oficialus kreipinys, „Meu senhor“ (mano ponas) kartais gali būti ir draugiškas kreipinys, reikšme panašus į „mano drauge“, „mano bičiuli“). O Senhor [u sei(n)jo(r)] oficialioje kalboje atstoja įvardį „jūs“, kreipiantis į vyriškį.

Senhora [sei(n)jora] – ponia, šeimininkė, viršininkė, žmona. A Senhora [a sei(n)jora] oficialioje kalboje, kreipiantis į moterį, atstoja įvardį jūs.

Sinhá [sy(n)ja] = Sinhá Dona = – iškraipymas, sutrumpinimas nuo „Senhora“; terminas vartotas apibūdinti šeimininkei (vergvaldei), vėliau įgijęs platesnį vartojimą.

Sinhá-moça [sy(n)ja mosa] = Sinhazinha [sy(n)jazy(n)ja] – terminas vartotas apibūdinti šeimininkų (vergvaldžių) dukteriai, vėliau įgijęs platesnę prasmę. Yra sena, bet populiari Mestre Museu sukurta daina pavadinimu „Sinhazinha“, rekomenduojam susirast youtube pasiklausyt.

Sinhô [sy(n)jo(u)] = – iškraipymas nuo „Senhor“ (reikšmė ta pati; senovėj labiau naudotas apibūdint vergvaldžiams vėliau įgijęs platesnę prasmę).

V

Vadiação [vadžyasau] = vadiagem [vadžijažein] – daiktavardžiai suformuoti iš veiksmažodžio „vadiar“. Tiesiogiai šie žodžiai reikštų šlaistimąsi be darbo, be tikslo, be naudos. Iš tiesų, tai tarsi toks apskritai požiūris į gyvenimą – nerūpestingas, bastūniškas, lengvabūdiškas gyvenimo būdas. Toks gyvenimo būdas buvo paplitęs tarp capoeiristų tais laikais, kai capoeira buvo uždrausta. Jie tarsi dykidynedavo, apsimetinėjo nieko neveikiantys ir neplanuojantys nieko neteisėto. Taip pat šiais daiktavardžiais gali būti apibūdinamas apgaulingai nerūpestingas capoeiros žaidimo stilius.

Vadiar [vadžyar] – šlaistytis, bastytis, dykinėti, trainiotis, nieko neveikt, dykaduoniauti, žodžiu „voliot durnių“ arba „tinginį miltuose“. ? Capoeiros žaidime vadiar – žaisti atsipalaidavus, kvailiojant, kvailinant, klaidinant oponentą abejinga laikysena, abejingumą demonstruojančiais judesiais, vaidinant, kad visiškai nesutelki dėmesio į tai, ką darai, „apsimetant šlanga“ ir panašiai.. Dažnai vėlyvesniais Angolos laikais, šalia „jagar capoeira“, kaip atitikmuo, buvo vartojamas dar ir toks išsireiškimas „vadiar capoeira“.

Vadio [vadžyju] – asmuo, vedantis aukščiau aprašyta gyvenimo būda, Brazilijos respublikos epochos pradžioje, sąvoka neretai buvo tapatinama su capoeiristu. Net įstatyme draudžiančiame viešai praktikuoti capoeira asmenys, kuriuos liečia šis įstatymas buvo apibūdinami, kaip „os vadios e os capoeiras“.

Valentia [valenčyja] – drąsa, narsa

Valentão – išvestinė „didybinė“ žodžio valente (drąsus) forma. Reiškia drąsuolis, narsuolis, bebaimis, stipruolis, karys, konfliktiškas, agresyvus, ūmus žmogus, mušeika.

Vale-tudo – viskas galima, viskas leistina, kova be taisyklių. Terminas, tapęs tarptautiniu ir plačiai naudojamas daugelyje kovos menų.

Valeu! – pažodžiui – vertėjo, buvo verta, vertinga, vartojama reikšme labai ačiū!, buvo „super“!, valio!. Gali būti vartojamas, kaip susitarimo patvirtinimo žodis, prasme gerai, susitariam, tvarkoj.

Vareta – medinis plaktukas; lazdelė, kuria užgaunama styga, grojant berimbau. Kitaip vadinamas Baqueta. Plačiau skaityti čia

Verga – medinis berimbau lankas. Plačiau skaityti čia

Viola / Violinha [vijolynja] – berimbau rūšis. Plačiau skaityti čia

Violão [vijolau] – braziliška gitara (nepainiot su berimbau viola!)

Volta ao mundo [volt~au mundo] – apsukimas aplink pasaulį. Capoeiroje ši savoka reiškia rodos apėjima ar apibėgimą iš vidaus ratu viena ar keletą kartų. Žaidėjai rodoje susitarę (paprastai, ne žodžiu) atlieką šį veiksmą norėdami kiek pailsėti žaidimo viduryje ar keitimosi metu. Frazė volta ao mundo bei įvairios jos variacijos capoeiros dainose naudojama itin dažnai, neretai išvedant paralele tarp patirties, kurią įgyjame gyvenime keliaudami, pažindami pasaulį ir patirties, kurią capoeiristas įgyja rodose, taip pat kalbant apie gyvenimo, likimo cikliškumą ir apie tai, kad viskas sukasi ratu ir, tam tikra prasme, grįžta, už viską anksčiau ar vėliau atsiimama pagal nuopelnus.

Y

Yemanjá = Iemanjá [Yemanžia] – moteriškos lyties orixá. veina iš vyriausiu, populiariausiu, labiausiai garbinamų Brazilijoje dievybių, daugelio kitų dievybių motina. Taip pat, jos kultas itin paplitęs Kuboje. Dar ji vadinama Janaína, Dandalunda, Mãe Dandá, Yemasá, Inaê ir kitais vardais, o kartais tiesiog undine (origin.k. – Sereia), jūrų valdove (origin.k. – Rainha do Mar), vandenų motina (origin.k. – Mãe das Águas) ir pan.. Kartais ji tapatinama, paralelizuojama su krikščioniška šventąja Mergele Marija.

Yoruba = Iorubá [joruba] – Vakarų Afrikos kalba, dialektinė ir etninė grupė. Toninė Yoruba žmonių, paimtų į vergiją, kalba bei jų kultūra smarkiai įtakojo braziliškus portugalų kalbos dialektus, bei šiandieninę Brazilijos kultūrą.

Z

Zumbi – išvertus iš portugalų kalbos būtų zombis, tačiau capoeiros (ir ne tik) kontekste dažnai bus turimas omeny viena labai svarbi Brazilų istorinė asmenybė Zumbi dos Palmares, apie kurį galite plačiau skaityti čia