Capoeiros stiliai

PAGRINDINIAI STILIAI

Capoeira de Angola – pati seniausia žinoma Capoeiros forma. Tai lėtas, žemas, ritmiškai nepastovus, kupinas klastos ir apgaulingų “triukų” žaidimas. Pirmoji oficiali tokios Capoeiros akademija buvo įkurta 1942m. Jos įkurėjas – Mestre Pastinha (Vicente Ferreira Pastinha; 1889-1981).

ANGOLA ritmas skirtas originaliajai Angolos žaidimo formai. Grojamas lėtai ir ritmiškai labai tiksliai. Teisingai sugrotas, akompanuojant atabaque, turėtų sukelti tam tikra liūdesio, ilgesio emociją. Ritmas įpareigoja žaisti lėtai, išraiškingai, nedideliame plote, arti grindų…


Capoeira Regional – tai Mestre Bimba (Manuel dos Reis Machado; 1900-1974) sukurta (tiksliau – galutinai suformuota, susisteminta), modernesnė, labiau pritaikyta kovai capoeiros forma. Regional žaidimas žymiai greitesnis, dažnu atveju agresyvesnis, aršesnis, aukštais, inertiškais spyriais pasižymintis žaidimas. Manoma, jog formuojan šį stilių, nemažą įtaką turėjo tas faktas, jog Manuelio dos Reis Machado tėvas užsiiminėjo mūsų laikais jau išmykusiu rodos žaidimu Batuque (tariama – batuki). (Batuque žaidimo taisyklės: taip pat, kaip ir capoeiroje, pagal muzikos ritma, vienas žaidėjas šoka rate, o kitas tuo tarpu stengiasi jį pargriauti įvairiais pakirtimais, smūgiais per kojas). Taigi, vyrauja nuomonė, jog nemažą dalį elementų į „savo Capoeira“ Mestre Bimba integravo, pasiskolines juos iš Batuque. Bet kuriuo atveju, šis išmykęs žaidimas, daugiau ar mažiau įtakojo Regional stilių bei paliko savo pėdsaką šiuolaikinėje Capoeiroje.

Iš kart po to, kai Capoeira Brazilijos valdžios buvo pripažinta leistina ir legale „sporto šaka“, apytikriai 1932 metais, oficialiai buvo įkurta pirmoji Capoeira Regional akademija; įkūrėjas – Mestre Bimba. 1937m. liepos 19d. Mestre Bimba gavo oficialų valdžios leidimą mokyti Capoeiros, kaip sporto, tam tikros „gimnastikos“, taigi nuo tos datos jo įsteigta akademija buvo oficialiai pripažinta Brazilijos valdžios, kaip edukacine veikla užsiimanti įstaiga, o pats Bimba, kaip pedagogas.


MIŠRŪS, IŠVESTINIAI STILIAI

Visos Capoeiros žaidimo specifikacijos, kurios galėtų būti įvardijamos, kaip Capoeiros stiliai vienaip ar kitaip yra išsivysčiusios iš Capoeira de Angola, Capoeira Regional ar šių dviejų stilių mišinių. Daugelis tokiu stilių net neturi atskirų pavadinimų ir dažnai įtalpinami į Capoeira Moderna, Capoeira Contemporânea (abu pavadinimai reiškia daugmaž tą patį – Šiuolaikinė Capoeira) ar panašias sąvokas.


Miudinho (išvertus, mažulytis, vaikeliukas, išdykeliukas) – ritmas, sukurtas Mestre Suassuna, skirtas jo paties sukurtam žaidimui, iš pažiūros stilistiškai ir techninių elementų požiūriu labai panašiam į Capoeira de Angola, tik gerokai greitesniam. Capoeiristai Miudinho stiliaus žaidime palaiko labai artimą tarpusavio atstumą. Žaidimo specifika reikalauja labai greitos reakcijos, ypatingo lankstumo ir pusiausvyros. Pats jo kūrėjas Mestre Suassuna apie šį žaidimą sako: „MIUDINHO“ žaidimas yra vertinamas prieštaringai, nes yra neteisingai interpretuojamas. Žmonės galvoja, kad tai nauja Capoeira, bet taip, toli-gražu, nėra! Aš tiesiog “atgaivinau” “senąją Capoeira”, modernizavau žaidimo manierą, pakeičiau įprastas sekvencijas… Pavadinimas ”MIUDINHO” kilo iš to, kad aš stebėjau capoeiristus, žaidžiančius labai dideliu atstumu vienas nuo kito, o “mūsų laikais” mes žaisdavom labai arti; taigi aš pasakiau žmonėms: “aš norėčiau kruopštesnio, artimesnio, “mažyčio” žaidimo.” Tuomet sukūriau berimbau ritmą tinkamą šiam žaidimui. MIUDINHO nėra nauja Capoeira, tai tiesiog kitokia Capoeiros žaidimo maniera. Lygiai taip pat kaip egzistuoja IÚNOS ar SÃO BENTO GRANDE žaidimai, egzistuoja ir MIUDINHO žaidimas.”. Nepaisant Mestre Suassuna išaiškinimų, šiaip jau Capoeiros pasaulyje vis gi Miudinho žaidimui nepavyko išvengti atskiro, mišraus, iš Capoeira de Angola bei Capoeira Regional “sukombinuoto” stiliaus etiketės. Pati ritmo schema primena “išvirkščią” CAVALARIA ritmą.


Capoeira Moderna/Contemporâneainformacija ruošiama


Movimento novoinformacija ruošiama