Berimbau ritmai ir taisyklės

Berimbau ritmai ir atitinkamos žaidimo taisyklės

1. AMAZONAS

2. ANGOLA

3. ANGOLINHA

4. APANHA LARANJA NO CHÃO TICO-TICO

5. BEBA FANTA LARANJA

6. BENGUELA

7. CAVALARIA

8. DANDARA

9. GEGY

10. INDALINA

11. IÚNA

12. JOGO DE DENTRO

13. JOGO DE FORA

14. LAMENTO

15. MIUDINHO

16. MUZENZA

17. SAMANGO

18. SAMBA DE ANGOLA

19. SAMBA DE RODA

20. SANTA MARIA

21. SANTA MARIA (DE ANGOLA)

22. SANTA MARIA (DE REGIONAL)

23. SÃO BENTO GRANDE DE ANGOLA

24. SÃO BENTO GRANDE DE REGIONAL

25. SÃO BENTO PEQUENO

26. BARRAVENTO


1. AMAZONAS – Mestre Bimba sukurtas sudėtingas ritmas su daugybe subtilių, melodiškų variacijų. Nedaugelis capoeiristų sugeba suprasti šio ritmo diktuojamas “komandas”, o dar rečiau pasitaiko capoeiristų, mokančių gerai šį ritmą atlikti berimbau. AMAZONAS – šventinis ritmas, dažniausiai naudojamas pasveikinti garbius svečius iš kitų mokyklų (Mestres ir jų geriausius mokinius). Dažnai grojamas batizado ceremonijų ir kitokių, ypač tarpmokyklinių, Capoeiros renginių metu, neretai vadinamas “Capoeiros himnu”. 

2. ANGOLA – ritmas skirtas originaliajai Angolos žaidimo formai. Grojamas lėtai ir ritmiškai labai tiksliai. Teisingai sugrotas, akompanuojant atabaque, turėtų sukelti tam tikra liūdesio, ilgesio emociją. Ritmas įpareigoja žaisti lėtai, išraiškingai, nedideliame plote, arti grindų. 

3. ANGOLINHA – tai kiek greitesnė Angolos ritmo variacija, skirta paspartinti ritmui, dažniausiai prieš keičiant žaidimo pobūdį.

4. APANHA LARANJA NO CHÃO TICO-TICO (PAKELK APELSINA NUO GRINDU TIKO-TIKO (“tico-tico” dar gali būti verčiamas, kaip “po truputį, po šiek tiek”)) – ritmas skirtas demonstratyviam Capoeira de Angola stiliaus žaidimui, kurio metu žaidėjai varžosi dėl pinigų ryšulėlio, padėto rodos centre, kurį privalo pakelti nuo grindų burna. Šiaip jau ryšulėlio turinys gali būti ir kitoks. Taip pat, ryšulėlis gali būti simboliškai keičiamas Caxixi. Egzistuoja ir tokio paties pavadinimo daina. Skirtinguose literatūros šaltiniuose dar gali būti sutinkamas trumpesnis šio ritmo pavadinimas. T.y. – kuri nors ilgojo pavadinimo varianto dalis. Pvz.: “TIKO-TIKO”, “APANHA LARANJA”, “LARANJA NO CHÃO” ar panašiai. 

5. BEBA FANTA LARANJA (GERK APELSININĘ FANTA :D) – berimbau ritmas, sukurtas dviejų capoeiristų – Negativo ir Braz, jų pasirodymų turo po Europa metu. (Braz – “ABADÁ Capoeira” instruktorius, Negativo – neaišku kokio lygmens tos pačios mokyklos atstovas (“ABADÁ” grupėj kažkodėl labai mėgiama tendencija slėpti kai kurių veikėjų capoeiros lygmenis)). Ritmas buvo įkvėptas Bossa-Nova ritmo ir, matomai, Apelsininio “Fanta” limonado burbuliukų. Ritmas išleistas “Descuberta has do berimbau” (berimbau atradimas arba išradimas) (čia matomai albumas taip vadinasi), vėliau pradėtas naudoti batucadoje. PASTABA: Šito ritmo aprašyme gali būti netikslumų, nes vieninteliame rastame jo aprašyme buvo begales gramatinių klaidų ir šiaip viskas gana neaiškiai suformuluota

6. BENGUELA (regiono, esančio vakarinėje Angolos dalyje pavadinimas, anksčiau vadintas Banguela) – Mestre Bimba kūrinys, berimbau ritmas atsiradęs, kaip lėčiausias Capoeira Regional žaidimo ritmas, skirtas nuraminti žaidėjams, kai jie ima veltis į pernelyg atvirą, agresyvią kovą ir tokiu būdų paskatinti juos žaisti gražiau, draugiškiau, atsargiau, protingiau bei vengiant atvirų smurto apraiškų. Kai kur galiojo tokia taisyklė, jog užgrojus šiam ritmui, žaidėjai privalo visiškai išvengti fizinio kontakto (t.y. – absoliučiai vienas kito neliesti). Vėliau išsivystė gan savarankiškas Capoeiros stilius, gavęs šio ritmo pavadinimą. Jogo de Benguela (Benguelos žaidimas) – tai viena iš išvestinių Capoeiros formų, turinčių bendrų bruožų tiek su Angola, tiek su Regional, tačiau priskiriama prie Regional atmainų. Žaidimas labai judrus, strateginis, perėjimai iš vienų elementų į kitus labai sklandūs. Tai itin intelektualus žaidimas, kuriame be smūginės technikos, labai svarbus mastymas, sugebėjimas stebėti varžovą, numatyti jo veiksmus, bei reaguoti į juos. Čia ne tiek koncentruojamasi į ataką, kiek į patį žaidimą. Tiek žaidime, tiek ir grojant, labai svarbu tai daryti sklandžiai, esminis Benguelos žaidimo bruožas – tiek žaidimo elementų, teik muzikinis testinumas. Tai pagrindinis mūsų mokykloje (FICAG) praktikuojamas stilius. Žaidžiant Benguela, grojamo ritmo tempas gali varijuoti nuo tik šiek tiek greitesnio už Angola iki itin greito. Tačiau grojama turi būti ramiai, neskibant, be įtampos, neskatinant kovos, nenuteikiant žaidžiančiųjų agresyviai. 

7. CAVALARIA (KAVALERIJA, (RAITOJI) POLICIJA, GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS) – Capoeiroje tai griežčiausias pavojaus signalas. Šiais laikais, jis skirtas įspėti apie pavojingą situaciją, smurtą, rimta konfliktą rodoje ar potencialiai pavojingo asmens atvykimą į rodą. Kai kuriuose šaltiniuose teigiama, jog vergijos laikais šio ritmo pagalba žaidėjai būdavo įspėjami apie prižiūrėtojų ar šeimininkų pasirodymą. Tuo atveju naudotas ritmas taip pat kai kur minimas AVISO pavadinimu, bet sunku pasakyti ar tai tas pats ritmas, kuris vėliau buvo pervadintas CAVALARIA, ar CAVALARIA yra šiek tiek kitokia AVISO ritmo modifikacija. O nepriklausomos Brazilijos respublikos epochoje, kai Capoeira buvo uždrausta ir praktikuojama nelegaliai, CAVALARIA buvo grojama, su tikslu pranešti rodos dalyviams apie tai, jog atvyksta policijos pareigūnai (dažniausiai tai buvo raitoji policija, būtent kurią ir įprasta vadinti kavalerija. Pilnas oficialus pavadinimas senojoj Brazilijoj – Cavalaria da Guarda Nacional). Daugelyje šaltinių galima rasti šio ritmo palyginimų su žirgų kanopų atsitrenkimo į grindinį garsu, kitiems šis ritmas primena policijos sirenos garsą. 

8. DANDARA (moters vardas arba apelido (pravardė), reiškiantis “PATI GRAŽIAUSIA”) – ritmas, sukurtas Silvio Acarajé, skirtas pagerbti moterims užsiiminėjančioms Capoeira. Taip šis ritmas buvo pavadintas moters-karės – didžiausios ir įžymiausios pabėgusių vergų sukilėlių grupės “Palmares” paskutiniojo ir ko gero garsiausiojo vado Zumbi dos Palmares žmonos ir jo sūnų motinos garbei. Ji kartu su sukilėliais kovojo už laisvę nuo vergijos, padėjo savo vyrui priimti sprendimus susijusius su kovos strategija ir taktika bei po jo mirties kurį laiką valdė Palmaresus. 1694 metų vasarį ji nusižudė, kad netektų grįžti į vergiją. Iki šių dienų Dandara yra laikoma laisvės ir lygybės simboliu bei yra viena žymiausių Brazilijos bei Capoeiros istorijos veikėjų moterų. Jos vardas (išvertus ko gero iš kokios nors Bantu ar Nagô kalbos) reiškia pati gražiausia.

9. GEGY – tai energingas, Silvio Acarajé sukurtas ritmas, skirtas Capoeira de Angola stiliaus žaidimui. Šis ritmas skiriasi nuo tradicinio ANGOLA ritmo savo skambesio charakteriu, kuriame įtin ryški Gegy-Nagô kultūros įtaka. Žaidimui toks skambesys taip pat suteikia tam tikrą specifinę energiją.

10. INDALINA (moters vardas ir vietovardis) – Tai lėtas bet “smarkus” ritmas, pagrinde naudojamas žaidime, kur žaidėjai naudoja peilius. 

11. IÚNA – ritmas naudojamas meistrų žaidimui. Mokiniai šiuo atveju, gali aktyviau dalyvauti rodoje tik grodami. Žaisti jiems draudžiama. Tokio žaidimo metu nėra nei dainuojama, nei plojama. Plojimai čia galimi nebent aplodismentų, pagerbimo, susižavėjimo išraiškos forma. Šiam žaidime gali dalyvauti tik mestres, contra-mestres, kai kurie instruktoriai, profesoriai ar mokiniai graduados, kuriems pasiseka gauti meistro leidimą. Toks žaidimas yra ypatingai gražus, gudrus, kūrybingas, įmantrus. 

12. JOGO DE DENTRO (VIDINIS ŽAIDIMAS, VIDAUS ŽAIDIMAS) – vienas iš Capoeira de Angola ritmų, grojamas vykstant žaidimui, kurio metu žaidėjai disponuoja itin nedideliu, ankštu plotu. Taigi, savaime aišku, kad tai ypač artimo fizinio kontakto reikalaujantis žaidimas, kurio metu nebūtų tikslinga, o kartais ir nėra įmanoma, todėl ir nerekomenduojama daryti plačių kojų mostų, aukštų spyrių, nemažai erdvės reikalaujančių, inertiškų akrobatinių elementų. Žaidime labiau koncentruojamasi į gynybinio tipo veiksmus, o kartais tokio žaidimo metu tiesioginiai atakos veiksmai apskritai uždraudžiami. JOGO DE DENTRO žaidime capoeiristai turi progą pademonstruot visą savo vikrumą, refleksingumą bei išmoningumą. Žaidime naudojama nemažai gudravimo elementų. Kai kurios grupės (būtent Capoeira de Angola grupės) naudoja JOGO DE DENTRO ritmą rodos pabaigimui, kai vyksta “jogo de compra” (“išpirkinėjimo” žaidimas, kurio metu žaidėjai keičia vienas kitą po vieną) ir plojama (kaip žinia, didžiąją laiko daly Angolos žaidimo metu neplojama ir retai “perkamas” žaidimas). Tokiais atvejais daugelyje grupių skaitoma, kad dainavimas rodoje nėra būtinas, nes siekiama maksimalaus dėmesio sutelkimo į rodoje vykstantį veiksmą. Taip pat, tokiu būdų baterijos muzikantams suteikia didesnė improvizacijos laisvė.

13. JOGO DE FORA (IŠORINIS ŽAIDIMAS, IŠORĖS ŽAIDIMAS) – tai vienas iš Capoeira de Angola ritmų. Jis įpareigoja žaidėjus žaisti atsistojus ir draudžia rankomis liesti grindis. Taip pat, skambant šiam ritmui, žaidimas labiau koncentruojamas į puolimą.

14. LAMENTO (DEJONĖ, VERKSMAS, RAUDA, ELEGIJA) – tai gedulingas ritmas, grojamas per meistrų laidotuves. Taip pat žinoma, kad Mestre Bimba mokykloje bei kai kuriose kitose mokyklose, viena iš šio ritmo variacijų buvo(yra) naudojamas pradėti rodai. Skambant šiam ritmui, rodoje žaidimas nevyksta.

15. MIUDINHO (VAIKIUKAS, IŠDYKĖLIUKAS) – ritmas, sukurtas Mestre Suassuna, skirtas jo paties sukurtam žaidimui, iš pažiūros stilistiškai ir techninių elementų požiūriu labai panašiam į Capoeira de Angola, tik gerokai greitesniam. Capoeiristai Miudinho stiliaus žaidime palaiko labai artimą tarpusavio atstumą. Žaidimo specifika reikalauja labai greitos reakcijos, ypatingo lankstumo ir pusiausvyros. Mestre Suassuna apie šį žaidimą sako: „MIUDINHO“ žaidimas yra vertinamas prieštaringai, nes yra neteisingai interpretuojamas. Žmonės galvoja, kad tai nauja Capoeira, bet taip, toli-gražu, nėra! Aš tiesiog “atgaivinau” “senąją Capoeira”, modernizavau žaidimo manierą, pakeičiau įprastas sekvencijas… Pavadinimas ”MIUDINHO” kilo iš to, kad aš stebėjau capoeiristus, žaidžiančius labai dideliu atstumu vienas nuo kito, o “mūsų laikais” mes žaisdavom labai arti; taigi aš pasakiau žmonėms: “aš norėčiau kruopštesnio, artimesnio, “mažyčio” žaidimo.” Tuomet sukūriau berimbau ritmą tinkama šiam žaidimui. MIUDINHO nėra nauja Capoeira, tai tiesiog kitokia Capoeiros žaidimo maniera. Lygiai taip pat kaip egzistuoja IÚNOS ar SÃO BENTO GRANDE žaidimai, egzistuoja ir MIUDINHO žaidimas.”. Nepaisant Mestre Suassuna aiškinimų, šiaip jau Capoeiros pasaulyje vis gi Miurinho žaidimui nepavyko išvengti atskiro, mišraus, iš Capoeira de Angola bei Capoeira Regional “sukombinuoto” stiliaus etiketės. Pati ritmo schema primena “išvirkščią CAVALARIA”.

16. MUZENZA (Angolos-Congo Candomblé religijos šventojo duktė) – tai ritmas, kilęs iš Candomblé religijos, sukurtas Mestre Canjiquinha. Capoeiroje, skambant šiam ritmui, demonstruojama nepagarba, panieka oponentui.

17. SAMANGO (DYKINĖTOJAS, BASTŪNAS, TINGINYS) – ritmas sukurtas Mestre Canjiquinha. Naudojamas žaidime, kur gan griežtai ribojama judesių amplitudė. Charakteringiausi šio žaidimo elementai yra chapa giratória, chapa de lado, rasteira ir vôo do morcego (šikšnosparnio skrydis). Labai dažnai išvardinti elementai būna ir vieninteliai leistini tokio žaidimo metu.

18. SAMBA DE ANGOLA – Mestre Canjiquinha sukurtas ritmas, naudojamas šokant Samba, Samba de Roda arba Samba Duro.

19. SAMBA DE RODA – originalus Sambos rodai skirtas ritmas. Sambos roda paprastai vyksta po capoeiros rodos. Nuo senų laikų capoeiristai būtent čia demonstruodavo savo sugebėjimą šokti, “stuomeningumą”(šitą tyčia tiksliai išverčiau :D) ir kitus privalumus, stengdamiesi sužavėti partnerę (tais laikais moterys capoeiros dar nežaisdavo, o dabar, kaip žinia, čia viskas abipusiškai vyksta, lygiom teisėm :D). 

20. SANTA MARIA – tai perspėjamasis ritmas, skirtas įspėti apie tai, jog vienas iš žaidėjų turi rankoj paslėpęs, tarp kojos pirštų įsidėjęs ar prie pado prisitvirtinęs peilio arba skustuvo ašmenis. Ritmas prideda žaidimui įtampos, suteikia galimybę žaisti agresyviau, net ir naudoti ginklus (minėtus paslėptus ašmenis), bet neskatina ir nesuteikia žaidėjams teisės smurtauti. Skambant šiam ritmui, žaidime taip pat neretai naudojamos mačetes.

21. SANTA MARIA (DE ANGOLA) – sudėtingesnė, subtilesnė, ritmiškai labiau pritaikyta Angolos žaidimui SANTA MARIA ritmo variacija.

22. SANTA MARIA (DE REGIONAL) – paprastesnė, griežtesnės ritmikos SANTA MARIA ritmo variacija, pasak kai kurių šaltinių, sukurta Mestre Bimba. Šis ritmas dar gana dažnai yra painiojamas su APANHA LARANJA NO CHÃO TICO-TICO arba AMAZONAS ritmu. Sunku spręst, kurie šaltiniai yra teisesni. 

23. SÃO BENTO GRANDE DE ANGOLA arba tiesiog SÃO BENTO GRANDE (nors kai kuriuose šaltiniuose tai neva skirtingi ritmai, tačiau pagrinde skirtumo tarp jų tendencija tokia – SÃO BENTO GRANDE DE ANGOLA vadinamas tiesiog SÃO BENTO GRANDE tada, kai grojamas ne Capoeira de Angola žaidimo metu) – kaip jau pats vardas paaiškina, tai ritmas sukurtas, praktikuojantiems Capoeira de Angola, tačiau šiais laikais, jis naudojamas netgi Regional stiliaus rodose. Tai gan greitas ritmas, skirtas greitam, “aukštam” žaidimui. Oponentai palaiko gan artima tarpusavio atstumą. Žaidime, be aukštų spyrių, dar gausu rasteirų, bandų ir kitokių pakirtimų, taip pat – cabeçadų. Plojimai skambant šiam ritmui skiriasi nuo SÃO BENTO GRANDE DE REGIONAL plojimo ritmo. Šiuo metu SÃO BENTO GRANDE DE ANGOLA yra vienas populiariausių ritmų “Capoeiros pasaulyje” ir yra vienodai mėgstamas, grupių praktikuojančių, tiek Capoeira de Angola, tiek Capoeira Regional, tiek mišrius Capoeiros stilius. Dažnai naudojamas reprezentaciniuose Capoeiros renginiuose.

24. SÃO BENTO GRANDE DE REGIONAL – yra gerai žinomas Capoeira Regional ritmas, sukurtas Mestre Bimba, todėl taip pat vadinamas SÃO BENTO GRANDE DE BIMBA arba tiesiog REGIONAL DE BIMBA. Kaip jau aišku iš pavadinimo, ritmas yra sukurtas SÃO BENTO GRANDE ritmo pagrindu ir skirtas Capoeira Regional žaidimui. Šis ritmas charakterizuoja itin greitą, aktyvų, judrų, “kietą” ir ryžtingą žaidimą, kuriame šuoliai, spyriai bei akrobatiniai elementai yra ypatingai inertiški, smarkūs, staigūs ir pavojingi. SÃO BENTO GRANDE DE REGIONAL grojamas tuomet, kai žaidimo tempas stipriai pagreitėja arba kai žaidimas tampa agresyvesnis. Be kita ko, taip pat, kaip ir SÃO BENTO GRANDE DE ANGOLA, ritmas dažnai naudojamas viešuose, reprezentacinio pobūdžio renginiuose, gatvės rodose, batizado ceremonijose ir kt.. Ritmas idealiai tinkamas energingoms dainoms.

25. SÃO BENTO PEQUENO – ritmas skirtas lengvam, laisvesniam, judriam, gyvybingam žaidimui, žaidimui, kuriame demonstruojama aukštesnio lygio technika. Grojant šiam ritmui, galima žaisti ir “aukštai” ir “žemai”. Ritmas taip pat žinomas pavadinimu ANGOLA INVERTIDA (pakeista, perdirbta, modifikuota, “išvirkščia” Angola). 

26. BARRAVENTO. Visų pirma, pažymėtina tai, kad tai ritmo variacijų rūšis. Tokio tipo variacijos gali būti atliekamos skirtingų ritmų pagrindu. BARRAVENTO populiarus ir Maculelê. Tai greita, labai ekspresyvi, maloni klausytis grojimo maniera. Kai solistas (ne vokalistas, o muzikantas, grojantis pagrindiniu instrumentu) demonstruoja visus savo įvaldytus grojimo berimbau įgūdžius (Maculelê tuo pačiu principu savo talentą turi proga pademonstruot atabaque grojantis asmuo (dažniausiai mestre)).